Loading

Život je postojao i prije digitalizacije Uticaj tehnologije na socijalni život čovjeka

Izvor fotografije: DeviantArt

Moderna tehnologija iz dana u dan zauzima sve važnije mjesto u našim životima određujući način na koji mislimo, djelamo, reagujemo pa čak i osjećamo. U svijetu gdje je moderna tehnologija na svom vrhuncu i gdje se nesumnjivo više ili manje uvukla u svaki segment naših života gotovo da ne poznajemo nekoga ko nije čuo za internet ili socijalne mreže. Ona je stvorila jedno novo vrijeme, jedan drugačiji način života. Dobili smo gomilu prijatelja, sve nam je odjednom postalo dostupno i blizu, dobili smo neke nove slobode, ali u isto vrijeme ostali smo sami, izgubili smo privatnost, postali smo izolovani, daleki, neprimjetni. Kroz decenije unazad, tehnologija je napredovala, a sada ćemo utvrditi kakav je još uticaj imala na čovjeka.

Tehnologija nam je donijela mnogo sjajnih prednosti, ali i nuspojava. Problem kod savremenog čovjeka je to što on često ignoriše sve te negativne efekte, dok situacija zaista ne postane kritična u toj mjeri da se životi svih nas dovedu u pitanje. No, kako se kaže, ako ljudima daš nešto što će ih uvjeriti da misle – biće ti zahvalni zauvijek. Ako im daš nešto što će ih natjerati da misle – zauvijek će te mrziti.

Izvori: GoComics, Brightside.me, Tumblr, Ilya Kutoboy, Providr Media, Uclick, Facebook, Twitter, humankinetics.com, fresh.technology.com, legacy.wbur.org

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.