Griekse goden Mees en justin 3V1

Zeus

Zeus

Zeus is de belangrijkste god van de Grieken. Hij is de oppergod, en de heerser over de hemel en de aarde. Zijn attributen zijn een bliksemschicht en een adelaar. Zeus is een zoon van de titanen Cronus en Rhea. Titanen zijn reuzen. Maar Cronus had de gewoonte zijn kinderen op te eten, omdat er ooit voorspeld was dat zijn eigen zoon hem ooit van de troon zou stoten. Maar Rhea wou Zeus beschermen, dus toen hij geboren werd, deed ze een steen in een doek en gaf de doek aan Cronus. Hij at de steen op, en hij dacht dat hij Zeus had opgegeten. Zeus werd opgevoed door nimfen, in een grot. Toen Zeus volwassen was, heeft hij tegen zijn vader gevochten en de andere titanen verslagen, en zo kreeg hij alle macht. Ook waren zijn broers en zussen die waren opgegeten weer vrij.

Pallas Athene

Pallas Athene

Pallas Athene is een van de belangrijkste goden uit de Griekse mythologie. Ze is de godin van de wijsheid en de vrede, maar ook van de oorlog. Haar attributen zijn een uil en een slang. Pallas Athene is geboren uit het hoofd van Zeus. Zeus kreeg op een dag heel erg hoofdpijn en hij vroeg de goden hem te helpen. Maar geen een god wist een oplossing. Toen vroeg Zeus aan zijn zoon Hephaistos om zijn hoofd open te hakken. Hephaistos deed dat en uit het hoofd van Zeus kwam Pallas Athene, als volwassen vrouw met een wapenuitrusting. Er is ook een stad naar haar vernoemd en die stad heet Athene. Pallas Athene is de beschermgodin van deze stad.

Poseidon

Poseidon

Poseidon is de God van de zee en schepper van de wateren. Hij is de zoon van Cronis n Rhea en broer van Zeus en Hades. Met zijn gouden wagen rijdt hij door zijn koninkrijk, de zee, dwars door de golven die hem niet nat maken en omringd door dolfijnen. Met zijn drietand splijt hij de aarde en de rotsen. Poseidon werd beschouwd als een van de belangrijkste Olympische goden, samen met Zeus en Hera. Poseidon is de heerser over de zee, met een stoot van zijn drietand kon hij golven laten ontstaan en de aarde laten beven. Bij Medusa verwekte Poseidon Chrysaor en het gevleugelde paard Pegasus. In de oudheid werd Poseidon door kunstenaars vaak voorgesteld als een rijzige man met een onstuimige haardos en een baard.

Aphrodite

Aphrodite

Aphrodite was de Griekse Godin van de liefde en de schoonheid. Haar geliefde bezigheid was de Goden verliefd te laten worden op aardse vrouwen. Er zijn twee versies van haar geboorte, de ene versie zegt dat zij de dochter van Zeus en Dione is, terwijl in de andere versie Aphrodite uit de zee oprees uit het schuim, toen de geslachtsdelen van Uranus in zee vielen nadat zij door zijn zoon Cronus werden afgesneden. Aphrodite was getrouwd met Hephaestos, maar zij was vooral de minnares van Ares.

Artemis

Artemis

Artemis, de Griekse Godin van de jacht, werd vaak begeleid door nimfen en meestal afgebeeld met een hert en een koker met pijlen. Artemis is een van de twaalf goden van het Pantheon. Ze was de dochter van de oppergod Zeus en Leto en de tweelingzus van Apollo. De Latijnse naam voor Artemis is Diana.

Artemis wordt afgebeeld met een pijl en boog die werden gemaakt door Hephaestos. Ze wordt ook wel afgebeeld met een hinde naast zich, en met de maan. Andere attributen van Artemis zijn de gans, wilde honden en op Delos de olijfboom. De bijnaam van Artemis is Dhelia, genoemd naar het eiland Delos.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.