Loading

Gentleman Over Oscar Wilde, sapeurs en mooiboys

Mannenmode werd in de achttiende eeuw voor de eerste keer minder belangrijk dan de vrouwenmode. Dat betekent niet dat mannen geen belang meer hechten aan mode. Een heleboel mannen trokken natuurlijk gewoon aan wat voorhanden was maar er waren mannen die er hun levenswerk van maken of gemaakt hebben om er mooi en modieus uit te zien. De allereerste bekende dandy was Beau Brummel, nog bekender is Oscar Wilde.

Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854-1900) is een Iers-Engelse schrijver en dichter van goede komaf. Als student versierde hij zijn kamer met pauwenveren, lelies en zonnebloemen. Hij hield van kunst en was een echte estheticus. Hij had een minachting voor mannelijke sporten. Hij liet zijn haar lang groeien en zag er altijd prachtig verzorgd uit. Hij was het prototype van een Dandy. "Een dandy is een zelfbewust, volstrekt onafhankelijk figuur die zich afzet tegen alles wat naar middelmatigheid en uniformiteit neigt. Een dandy sublimeert zijn leven met precisie, elegantie, ironie en raffinement tot een kunstwerk" (Essay Jules Barbey d'Aurevilly 1845)

Oscar Wilde

Het liep niet zo goed af met Oscar Wilde, hij trouwde weliswaar en kreeg twee zoons maar had ook een duidelijke voorkeur voor mannen. De vader van de laatste man met wie hij een relatie kreeg beschuldigde hem van sodomie. Daarop klaagde hij de vader aan voor smaad. De rechtbank veroordeelde Oscar Wilde voor 'grove onzedelijke handelingen' en hij werd tot twee jaar gevangenschap veroordeeld met dwangarbeid. Hij stierf in ballingschap in Parijs toen hij 46 jaar oud was.

In Congo is er een groep mannen die zich - net als Oscar Wilde - kleden als een dandy. Ze zijn uiterst verzorgd en zien er altijd zeer stijlvol uit. Ze dragen dure kleren, ook al kunnen ze zich die eigenlijk niet veroorloven. Het is een 'way of life' die zij heel erg belangrijk vinden, belangrijker dan wat dan ook.

Sapeur
Mooi zijn tussen de armoede
Sapeur in Parijs
Tot in de puntjes verzorgd.

Artiesten besteden van oudsher al meer aandacht aan hun kleding en dan wordt het ook geaccepteerd dat het flamboyanter is dan in het normale leven.

Prince, kleurrijk en flamboyant

Zo langzaam maar zeker gaan ook gewone mannen het terrein terugpakken. Ook zij hechten nu meer belang aan hun kleding en uiterlijk. Dat wordt ook gevoed door vrouwen die massaal in zwijm vallen voor mooie mannen.

Mc Dreamy, mooie man en Dave Roelvink

"Wat lingerie is voor een man, is een mooi kostuum voor een vrouw"

Het kostuum is terug in de mode maar ook de baard. Het ultieme mannending wat vrouwen niet kunnen afpakken.

Zo is een man met een tas niet verwijfd maar juist mannelijk.

Dat is namelijk wel belangrijk. De 'nieuwe man' wil niet verwijfd overkomen zoals Oscar Wilde, maar wil juist zijn mannelijkheid onderstrepen met zijn doordachte en goed verzorgde uiterlijk.

Eric Corton

En ook daar horen dan weer bepaalde ongeschreven codes bij om te laten zien dat je het begrepen hebt.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.