Dit was ook 2016

Lee

wij zijn eigenlijk nooit moe
behalve in de auto

Mauro

soms zijn wij de beste vriendjes
en vinden wij dezelfde dingen leuk

Yep, 't was weer leuk

kiekeboe

mest rondrijden lijkt ons wel leuk - kaka!

wassen

en gewassen worden

spelen

rennen

want wij zitten nooit stil

behalve voor de foto

u was een fijn publiek

blijf ons volgen in 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.