Loading

TALENT ONTDEKKEN MET ZORG LIEFDE EN AANDACHT JAARVERSLAG STICHTING LEFTEAM 2019

“We hebben een droom dat op een dag, jongeren in Zuid-Limburg, niet tussen het wal en schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op de bank hangen; want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan wordt. Een Zuid- Limburg waar niet alleen de aandacht uitgaat naar jongeren mét een startkwalificatie. Maar waar jongeren, die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen, wél als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met talent en wilskracht ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….”

Ook in 2019 werkte de Stichting LEFteam in Maastricht vol enthousiasme aan het verwezenlijken van onze droom, die de lezers van de vorige jaarverslagen ongetwijfeld herkennen. We realiseren dit middels het door het Oranje Fonds geïnitieerde en gesubsidieerde programma Meer Kansen Voor Jongeren (MKVJ). 2019 was het derde jaar dat we met financiële steun van de Gemeente Maastricht een deel van de basiskosten (huisvestingskosten en energielasten en een stukje coördinatie) van onze stichting hebben kunnen dekken. Ondanks de forse verlaging van de basissubsidie, zijn we door de co-financiering van o.a. Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven Fonds en KNR/projecten in Nederland (PIN) in staat gebleven om onze missie door het MKVJ-project van het Oranje Fonds; ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren’ te continueren. We hebben door dit landelijke programma voor de jongeren een wezenlijk verschil kunnen maken.

Als je even niet lekker in je vel zit, het thuis niet zo goed gaat, school even niet zo wil vlotten, stage lopen niet echt opschiet. Dan is het fijn dat er een plek is waar je kunt ‘zijn’ en waar je ondanks deze tegenslagen toch kunt werken aan je toekomst. En dat is in feite ook onze visie, missie en doelstelling: jongeren structuur bieden in een realistische (werk)omgeving.

Elke jongere heeft aandacht nodig. Zeker als het door omstandigheden (even) niet lekker loopt thuis of op school. Dan is het fijn om een plek te hebben waar jongeren dagen of dagdelen op eigen tempo hun talent kunnen ontdekken. Waar rekening wordt gehouden met deze omstandigheden. Het LEFteam is zo’n plek, waar deze jongeren van harte welkom zijn. In een veilige omgeving kunnen ze hun talent weer (her)ontdekken en weer uitstromen naar school of werk. Bij dreigende schooluitvallers wordt zelfs het LEFteam vaak in combinatie met school voorgesteld. De student kan dan ‘stage’ lopen met maximale aandacht, en zo kan de leerling/student toch zijn studie afronden. We doen dit samen met een groeiend aantal vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en leden van de LEFraad van advies

#01 SAMENWERKING. We hebben in 2019 een aantal goed lopende samenwerkingen verder geïntensiveerd. Zo tekenden het LEFteam en VISTA college Entree-opleidingen de alliantie ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren’. Deze intensieve samenwerking is gebaseerd op de samenwerking sinds de oprichting van het LEFteam. Met name op het bieden van een realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit hard nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd is op maatwerk en daardoor beter aansluit en méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats. Het ‘zorg-liefde-aandacht’-aspect is hierbij een belangrijk en doorslaggevend onderdeel. Er zijn in Nederland maar weinig samenwerkingen tussen onderwijs en burgerinitiatieven bekend. Dit maakt de samenwerking er eentje met LEF: uniek en ‘out of the box’!

#02 PROFESSIONALISERING. In 2019 heeft Stichting LEFteam een ware professionaliseringsslag ondergaan. Naast een compleet nieuw bestuur in de personen van Jeroen Winkels en Udo Weyergraf, hebben we aan aantal belangrijke vrijwilligersvacatures structurele invulling weten te geven. Deze vrijwilligers zetten zich meer dan 4 uur per week belangeloos in voor Stichting LEFteam. Daarnaast zijn we door een uitbreiding van een aantal goed doorontwikkelde ICT-hulpmiddelen als app’s en software, nog beter in staat om de jongeren te begeleiden door hen meer duidelijkheid, én structuur te geven.

#03 SOCIAL ENTERPRISE. Om nu en in de toekomst minder afhankelijk te zijn van subsidies, hebben we onze sociale omzet-activiteiten verder uitgebreid. Zo bakken we brood en gebak in onze sociale bakkerij: Stadsbakkerij LEF en verzorgen we steeds meer all-inclusive evenementen voor non-profit organisaties. Enerzijds levert dit een derde geldstroom op, en anderzijds ontdekken onze jongeren hun talent ontdekken in de praktijk. Win-win dus!

#04 FINANCIERING MEER KANSEN VOOR JONGEREN. Voor het tweede jaar op rij doet LEFteam mee met het landelijke Oranje Fonds programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. Met ons project ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren’, richten we ons op jongeren die uitgevallen zijn, of op het punt staan uit te vallen op school. Om de begroting voor dit geweldige programma ook voor schooljaar 2019/20 en 2020/21 rond te krijgen, hebben we intensief geworven. En het is gelukt: naast het Oranje Fonds co-financieren ook Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven Fonds, KNR/Projecten in Nederland (PIN)) en de Gemeente Maastricht dit programma.

'KINDEREN GEVEN JONGEREN VERTROUWEN: IK HELP JOU, JIJ HELPT MIJ!'

Dolf Nievergeld is leerkracht van combinatiegroep 3/4/5 van de Montessorischool Binnenstad Maastricht. Ook is hij als contactpersoon bewegen en gezondheid én intermediair van het Jeugdfonds, betrokken bij diverse activiteiten. Hij vertelt hieronder over zijn positieve ervaring met Coöperatie Blauwdorp by LEFteam.

Het bijzondere is dat de jongeren die bij LEF een talent-ontdekplek hebben, taak krijgen bij de organisatie en de praktische uitvoering van de ‘smaaklessen’. Sommigen durfden van het begin af aan meteen mee te helpen/assisteren. Anderen hadden even wat tijd nodig. Maar iedereen droeg zijn steentje bij. Ze werden zelf enthousiast doordat de leerlingen ook heel enthousiast reageerden. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten als je het mij vraagt: onze leerlingen leren van de smaaklessen, maar óók de 17 tot 21 jarigen van het LEFteam.”

WAT HEEFT STICHTING LEFTEAM NU EIGENLIJK CONCREET GEDAAN IN 2019? HIERONDER EEN OVERZICHT VAN CONCRETE ACTIVITEITEN.

CITY DEAL ZUYD HOGESCHOOL/MAASTRICHT UNIVERSITY. In september 2019 ging bij Coöperatie Blauwdorp by LEFteam de City Deal Blauwdorp van start. De City Deal is een groot multidisciplinair leefbaarheidsproject in de wijk Blauwdorp. 150 studenten van Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht zijn een volle werkweek bezig geweest om de leefbaarheid in Blauwdorp/Mariaberg te verbeteren. Dit resulteerde in een grote presentatie op vrijdag waarbij ‘tout Maastricht’ was uitgenodigd. City Deal koos voor onze locatie vanwege de centrale ligging in de wijk, maar uiteraard ook om de uitstekende faciliteiten én de sociale gedachte achter het concept van Stichting LEFteam: talent-ontdekplek. Volgend jaar weer?

PILOT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD. In september 2019 is Stichting LEFteam gestart met de voorbereidingen van de Maatschappelijke diensttijd (MDT). De MDT is een Rijksprogramma en een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Samen met 9 leerlingen van de Bernard Lievegoed School én onze LEFjongeren, hebben we twee weken lang ideeën bedacht voor deze MDT. In 2021 hopen wij te kunnen starten met dit Rijksprogramma voor jongeren mét en zonder startkwalificatie.

SMAAKLESSEN / BUURZAAM KOKEN KIDS. In 2019 zijn we gestart met een nieuwe serie smaaklessen voor basisscholen tijdens schooltijd én kookworkshops voor (buurt)kinderen op de vrije woensdagmiddag. Samen met meester-koks, vrijwilligers en onze LEFjongeren bereiden we dit voor, begeleiden en ontvangen we de kinderen. Inmiddels zijn we alweer 30 sessies verder, en hebben de kinderen én onze LEFjongeren er super veel van opgestoken!

NLDOET 2019. Net als iedere jaar deed LEFteam ook in 2019 weer mee met de landelijke vrijwilligersdag NLdoet. Maar liefst 53 personen, onder wie buurtbewoners, vrijwilligers, LEFjongeren, bestuursleden, Serve the City, hebben een dag lang de handen uit de mouwen gestoken. En met z’n grote groep krijg je wat gedaan!

STADSBAKKERIJ LEF. Onze desembakkerij heeft in 2019 een grote vlucht genomen. LEFjongeren helpen mee in deze bakkerij, een activiteit met alle aspecten die daarbij komen kijken: van het bestellen en bereiden van ingrediënten tot het opeten en bezorgen van het brood. Brood bakken is een zintuiglijke bezigheid, en dat past goed bij onze doelgroep. Naast desembrood, voor eigen gebruik, krijgen we steeds meer bestellingen van organisaties die kiezen voor (h)eerlijk brood, sociaal bereid. Wij hopen hier in 2020 verder op door te kunnen gaan.

SOCIALE EVENEMENTEN. Vaak wordt aan het LEFteam gevraagd: “Wat doen die jongeren bij jullie?” of “Hoe ziet een traject er uit? ”. Antwoord is steevast: Kom maar een langs en bekijk en ervaar het zelf. Het LEFteam wil dat jongeren zo veel mogelijk realistische ervaring opdoen, en op die wijze ontdekken waar hun talent ligt. Voor een groot gedeelte doen we dit door jongeren mee te laten helpen bij het organiseren van evenementen. Of het nu een vergadering is van 6 personen in een lokaal of een presentatie van 80 personen in de ontmoetingsruimte. In iedere sociale opdracht van (non)profitorganisaties zitten leerelementen voor onze LEFjongeren. In 2019 is het aantal organisaties die ons op deze wijze ondersteunen verder gegroeid. En daar zijn we bijzonder trots op. Dus mocht u een bijzondere locatie nodig hebben voor een workshop, seminar, presentatie, brainstorm, lezing. Binnen of buiten. Mét of zonder catering. U weet ons te vinden!

BLAUWE LOPER / WONINGSTICHTING SERVATIUS. De ‘Blauwe Loper’; is een project om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de buurten Blauwdorp, Mariaberg en Trichterveld flink te verbeteren. Met meer groen, meer sociale activiteiten, de aanleg van een park en een fiets- en wandelroute. Onze locatie, Coöperatie Blauwdorp by LEFteam, valt in dit gebied. Vandaar dat een van de initiatiefnemers - ‘Woningstichting Servatius’ veelvuldig gebruikt maakt van onze locatie om hier bijeenkomsten te organiseren: energiemarkten voor buurtbewoners, vergaderingen, creatieve sessies voor de inrichting van het park etc. En ook hierbij worden onze LEFjongeren intensief betrokken in de voorbereiding en de uitvoering. Leermomenten die ze prima mee kunnen nemen in hun portfolio.

PORTFOLIO IN ADOBE SPARK. We steken het niet onder stoelen of banken, maar LEF is enthousiast over Adobe Spark. We gebruiken deze tool om onze jongeren wegwijs te maken in de wereld van video-editing, maken van presentaties, grafisch ontwerpen en het maken van een webpagina. Deze gratis tool van Adobe levert meteen resultaat, en dat vinden de jongeren te gek! In 2019 zijn we deze tool intensiever gaan inzetten voor het maken van een portfolio. En met resultaat... een aantal jongeren is op basis van deze manier van presenteren (en uiteraard hun LEF-ervaring ;-) ) aangenomen bij vervolgopleidingen en/of werkgevers. We definitely feel a Spark!

ALLIANTIEOVEREENKOMST LEF/VISTA COLLEGE. Na een jarenlange samenwerking op diverse terreinen, was het in september 2019 dan zover. De samenwerkingsovereenkomst tussen VISTA college Entree-opleidingen Maastricht (voorheen Leeuwenborgh opleidingen) werd bekrachtigd met een handtekening onder het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. De alliantie ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren’ is gebaseerd op het bieden van een realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit hard nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd is op maatwerk en daardoor beter aansluit en méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats. Het ‘zorg-liefde-aandacht’-aspect is hierbij een belangrijk en doorslaggevend onderdeel. De samenwerking is zeldzaam in zijn soort. Er zijn in Nederland namelijk maar weinig samenwerkingen tussen onderwijs en burgerinitiatieven bekend. Mevrouw E. Stijns-Konings, opleidingsmanager van VISTA college Entree-opleidingen én Jeroen Winkels, voorzitter bestuur van Stichting LEFteam, bezegelden daarbij formeel de samenwerking.

GROEIKAST PROJECT. In samenwerking met Aptus Plant Tech, een vriend van het LEFteam, hebben we in 2019 letterlijk energie gestoken in een energiezuinig LED plantenkweek systeem. Veel LEFjongeren vinden het interessant om ook gedurende de winter kruiden en bepaalde groenten te kunnen kweken en bezig te zijn met natuurlijke materialen. Met een totaal systeem bestaande uit LED-groeilampen en incubators; een soort couveuses voor plantjes, zijn we in nu staat om het hele jaar door sla en kruiden (munt, basilicum en tijm) te kweken. Het verbruik van het totale LED-systeem is totaal 35 Watt. Dat is niet veel meer dan een ouderwetse gloeilamp. En de opbrengst is écht verbazingwekkend, én vooral lekker!

STADSTUIN TUINZATERDAG SAMEN MET SERVE THE CITY. In onze Stadstuin van ruim 2000 m2 is genoeg werk aan de winkel. Samen met de LEFjongeren zijn we in het voorjaar t/m najaar dagelijks in de weer in de tuin. Planten poten, bemesten, snoeien, bewateren, oogsten, onderhoudswerkzaamheden, noem maar op. Er is altijd werk (lees activiteit), want de natuur staat uiteraard nooit stil :), daarom hebben we in onze samenwerking afgesproken dat Serve the City Maastricht, ons één keer per maand komt helpen met een groep jonge (internationale) vrijwilligers. Samen met onze LEFjongeren en vrijwilligers verzetten zij bergen werk. Interessant van deze samenwerking is dat vrijwilligers en jongeren elkaar ontmoeten en er organisch nieuwe verbindingen en vriendschappen ontstaan. Deze buitenactiviteit zetten we in als communicatiemiddel tijdens het ont-moeten ;)

In 2019 kregen we hulp van een enthousiaste groep leerlingen van de Bernard Lievegoed School Maastricht. Zij hebben schitterende ideeën bedacht voor de invulling van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Maastricht.

Wat gaan we doen in 2020, wat gaan we beleven? Een heleboel. Hieronder vindt u een overzicht van de speerpunten, in willekeurige volgorde, waar we ons in 2020 op willen concentreren.

LEF in het nieuwe convenant Voortijdig Schoolverlaten 2020-2024? In het nieuwe schooljaar 2020/21 gaan de nieuwe VSV-programmalijnen van start. Iedere 4 jaar bepalen de Zuid-Limburgse gemeenten samen met de scholen in RMC-regio 39. Voor de nieuwe periode is Heerlen aangewezen als contactgemeente, en het VISTA College als contactschool. Zij hebben de regie. Het LEFteam is al geruime tijd bezig om in dit programma opgenomen te worden. Onze doelstelling sluit immers naadloos aan op de doelstelling van het VSV-convenant; het terugbrengen van het aantal voortijdige schoolverlaters. We hopen oprecht dat de RMC-regio 39 klaar is om een bewezen en krachtige interventie als onze ‘buitenschoolse heroriëntatie’ op te nemen in het convenant. En ja, daar is LEF voor nodig. Letterlijk en figuurlijk! Fingers crossed!

Uitbreiding van de social enterprise. Stichting LEFteam wil haar ‘social-enterprise’-activiteiten verder uitbreiden. Daarbij staat onze maatschappelijke missie altijd voorop: impact first!. Door uitbreiding van deze activiteiten worden we op termijn minder afhankelijk van subsidies. En dat is belangrijk in de tijd van de ‘terugtrekkende overheid’. Uit nationaal onderzoek is gebleken dat de daarvoor benodigde noodzakelijke winst niet altijd even goed begrepen of gewaardeerd wordt door lokale overheden. Een ‘social enterprise’ wordt dan vaak over dezelfde kam geschoren als een gewone onderneming. En dat is jammer. Gelukkig is de trend dat steeds meer afdelingen van diezelfde lokale overheid, woningcorporaties, landelijke overheden en serviceclubs, juist vanwege de sociale impact (MVO), kiezen voor de diensten en producten van het LEFteam. We zijn dan ook heel blij met deze ontwikkeling. In onze optiek is dit dé manier om ook op lange termijn ons LEF te kunnen blijven tonen.

Deelname aan Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De Maatschappelijke diensttijd is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten én keuzes te maken voor de toekomst. Dit programma, waarbij de integratie van jongeren zonder startkwalificatie een pré is, wordt geïnitieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het sluit naadloos aan op de missie en doelstellingen van Stichting LEFteam. Zuid-Limburg heeft een dergelijk MDT- programma écht nodig. Bij het ministerie staat deze regio dan ook bekend als ‘witte vlek’. LEFteam heeft veel expertise in huis en wil samen met sterke partners een verschil gaan maken in Zuid-Limburg. Partners die net als LEF de ‘zorg, liefde en aandacht -gedachte’ hoog in het vaandel hebben staan. Datzelfde vaandel kunnen we hopelijk eind 2020 buiten te hangen, als de eerste MDT-partnerschap in Zuid-Limburg een feit is. Ook hier fingers-crossed, want met een beetje LEF maken we samen met onze samenwerkingspartners een verschil!

Uitbreiding in vaste krachten. Om de jongeren in de toekomst goed te kunnen begeleiden, moet het LEFteam de komende jaren méér gaan investeren in vaste arbeidskrachten. De begeleiding en coaching is nu een deelfunctie van 2 vaste krachten. Echter het is onoverkomelijk dat hier óók de nodige administratieve en externe overleguren bij komen kijken (rondetafelgesprekken, verantwoording etc.). Daarnaast is het aantal jongeren op jaarbasis nog steeds groeiende. Gedreven vrijwilligers spelen ook een rol in de begeleiding, maar niet structureel. Vrijwilligerswerk is en blijft immers vrijwillig. Daarnaast willen we voorkomen dat er sprake is van arbeidsverdringing. We hopen dat we door een structureel financieel fundament, in schooljaar 2020/21 kunnen starten met de uitbreiding in vaste krachten en dus borging van continuïteit.

Jongeren komen en gaan --> LEFteam heeft dan ook in 2019 heel wat jongeren zien komen en (gelukkig!) ook weer zien gaan. Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten, tijdelijk door omstandigheden niet goed in hun vel zaten, foute vriendjes/en of vriendinnetjes hadden en/of gehecht waren aan bepaalde middelen die niet standaard in het medicijnkastje staan; maar ook jongeren die de door hen ervaren schooldruk niet goed aankonden of op school onalledaags gedrag vertoonden. Dit resulteerde dan ook aan het begin van schooljaar 2019/20, na jarenlange samenwerking, in een samenwerkingsovereenkomst met VISTA college Entree-opleidingen Maastricht.

Natuurlijk past een dankbetuiging aan de Gemeente Maastricht, het Oranje Fonds, de Sint Clemens Stichting, het Elisabeth Strouven Fonds, de KNR/Projecten in Nederland (PIN), sponsoren en zakelijke partners voor de financiële steun die wij mochten ontvangen. Maar wij sluiten graag af met vooral veel dankbaarheid te uiten voor al onze vrijwilligers. Hun belangeloze en grote inzet is het stevige fundament waarop LEF is gebouwd.

Namens het hele team van Stichting LEFteam,

Voorzitter Jeroen Winkels en secretaris Udo Weyergraf

In film >> Een kort filmpje, waarmee we Oranje Fonds overtuigde van het LEF dat Zuid-Limburg nodig heeft.