Oud en Nieuw Niets is wat het lijkt!

We hebben een feestje te vieren

en nog veel meer....

Ab, daar zijn we weer! Leuk we hebben er zin in.

Iedereen in zijn mooiste kleren. Het is weer een bijzonder moment.

Kijk da's Hans. Hij kan er niets van.

Lekker ouderwets fonduen. Het is net als vroeger

Happy New Year. Proost!

En de allerbeste wensen

Vuurwerk!!!

Ah daar zijn ze weer

De dames achter de bar

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.