Loading

Glad av Gillberga FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

GLAD AV GILLBERGA

VIKINGASKEPPET

Vattnet, träet och järnet har format det som blivit Värmland.

Båtar av alla slag har varit en naturlig del av vår kultur - nödvändiga fortskaffningsmedel mellan bygder, älskade farkoster med namn och historia.

Skepp som byggts av virke från värmlandsskogarna, format och tillyxat av handsmidda verktyg.

Träskepp med tjärdoft på seglatser som varat sekler och årtusenden.

Det är i den traditionen vi byggde vikingaskeppet Glad med start 1995.

Yxhugg för yxhugg växte skeppet fram ur ekar, furor och askar. Nit efter nit från den egna smedjan slogs i borden och gav dem stadga.

Till midsommar 1998 var vår skapelse klar för sjösättning och för uppgiften att öppna nya vägar mellan gamla kulturbygder.

Skeppet Glad av Gillberga tillkom med ett vrakfynd från Roskildefjorden i Danmark som förlaga. Det är ett krigsskepp med 13 årpar och ett segel om 48 kvadratmeter. Det är ca 17,5 meter långt och ca 2,85 meter brett midskepps. Vikten är ca 3 ton. Segelhastigheten har varit uppe i drygt 15 knop.

Skeppet har sitt namn efter gudahästen Glad, den andra i Eddans uppräkning efter själva Sleipner. Dessutom ingår ordet glad i namnet på den närbelägna sjön Glafsfjorden. Det har en grundbetydelse av något som glittrar och lyser. Gillberga är namnet på socknen där Nysäter ligger.

Skeppet har varit ute på åtskilliga långseglatser, framförallt till Canada (år 2000), till Norge och till Danmark. För den som vill veta mer om den spännande byggprocessen och om olika detaljer i konstruktionen hänvisas till boken Skeppet Glad av Gillberga av Mariann Sönnebo och Peter Olausson (1998).

Föreningen äger också det mindre fartyget Nöjd, byggt som Vänersnipa.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.