Pablo Picasso

Pablo Ruiz Picasso fullständiga namn är Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso. Han är född 25 oktober 1881 i Málaga i Andalusien, men idag är Pablo inte vid liv utan han dog 8 april 1973.

Pablo Picasso föddes död men hans farbror Don Salvador som var en läkare väckte honom genom att andas ut cigarrök i hans näsborrar, efter detta levde Pablo 91 år till.

Pablo Picasso är den mest berömda konstnären, målare och även grafiker. Han lärde sig grunderna av sin pappa som var bildlärare. Vid 10 års åldern började Pablo Picasso signera sina teckningar med hans mors flicknamn Picasso.

Han studerade mest i Barcelona, där han bodde 1895-1904. Han studerade vid ett flertal konstskolor, ofta de där hans far arbetade. Den sista skolan Picasso gick på var San Fernandos Kungliga Akademi i Madrid. Där var han bara i mindre än ett år och tog ingen examen.

När han hoppade av skolan år 1904 bosatte sig Picasso i Paris och började träffa konstnärer och författare, som blandannat Apollinaire och Kees van Dongen samt sina första mecenater. Pessimismen i hans tidigare verk gav plats för den så kallade "rosa perioden", till exempel Pojke med häst (1905), i en ljusare sinnesstämning och färgskala.

Än idag är många inspirerade av konstnären, även mycket kända artister som Kanye West. Hans nyaste album heter "The Life Of Pablo" där han syftar på Pablo Picasso som sig själv.

I denna video försöker man visa att Picasso inte var som dem andra, dem flesta lärde sig samma saker i konstskolor men det var inte Picasso intereserad av utan han körde sitt eget race.

Credits:

Created with images by Cea. - "[ P ] Pablo Picasso - Bust of young woman (after Lucas Cranach) (1958)" • RMH40 - "Pablo Picasso - Enamel saucepan"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.