De Gelukkige Baan krijg een carrière met betekenis

Zoek je een carrière die echt bij jou past? Dan is het tijd na te denken over hoe jij denkt over die carrière.

Stop met het ronddraaien in kringetjes en neem de goede afslag voor je carrière.

Een grote groep mensen is – net als jij– op zoek naar een andere baan, op zoek naar werk waar ze meer van betekenis kunnen zijn. Voordat je echter gaat zoeken, is het handig om te weten waar je naar gaat zoeken.

In de workshop ‘De Gelukkige Baan’ ga je aan de slag met al je vragen over jouw carrière. Dat doe je aan de hand van zogenaamde Kata’s, een manier van denken die ontleend is aan de oosterse vechtsport.

Het is ook een werkwijze die Mike Rother ontleende aan Toyota en hun Lean methode. Kata is een uitstekende manier naar je eigen pad te kijken onder het motto: ‘Doe je de goede dingen, en doe je ze goed?’

'The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.' - Alice Walker

De workshop ‘De Gelukkige Baan’ is een unieke gelegenheid om effectief vooruit te kijken naar wat je kunt ondernemen in jouw carrière, en ook om jezelf onder de loep te nemen. Waarom doe je het zo, of waarom heb je het zo gedaan? En vooral: waar verlang ik naar?

Daarbij leer je de 5 relevante vragen te stellen. Deze 5 vragen zijn eenvoudig te herhalen en leveren geweldig veel informatie op.

Kijk naar de richting die jij wilt gaan en de stappen die je daarbij gaat zetten in je carrière.

De workshop bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend ga je aan de slag met richting bepalen voor jouw carrière. Dit heb je thuis al voorbereid aan de hand van een opdracht. Tijdens het ochtendprogramma krijg je inzicht en bovendien ontvang je voldoende materiaal om je carrière verder te onderzoeken na deze dag.

In het middagprogramma kijk je intensief naar alle vragen en richtingen die je nu zelf hebt onderzocht. Je start met coaching aan de hand van de Kata-vragen. Zo zet je een heldere lijn (stappenplan) uit voor jouw carrière.

Korte inhoud:

Verbeelden van je carriére - wat ‘zie’ je in je eigen film?

Doelstellingen - waar focus je je nu op?

Bespreken van de Kata’s - o.a. begrijp de richting, begrijp doel, navigeer in korte cycli naar volgend doel.

Hoe werken onbewuste/bewuste patronen hierbij?

De 5 coaching vragen

Effectief gebruiken van het geleerde - hoe?

Tips, tricks, evaluatie - en verder

'Our finest moments are most likely to occur when we are feeling deeply uncomfortable, unhappy, or unfulfilled. For it is only in such moments, propelled by our discomfort, that we are likely to step out of our ruts and start searching for different ways or truer answers.' M. Scott Peck

Deze workshop 'De Gelukkige Baan' is heel praktisch en focust zich op hoe je naar het pad van jouw carrière kunt kijken. Waar is mijn punt op de horizon? Hoe verbind ik tussenliggende stappen aan elkaar?

De workshop is gecreëerd door Maarten Nijman (Verbeterman (Lean Six Sigma MBB) Transitie aanjager) en Ron van Es (Creative Director bij Work and Purpose).

Kosten zijn 495,- p.p. (ex. btw), incl. mooie locatie, goede lunch en materialen (vooraf). De workshop wordt overigens ook in-company gegeven. Neem contact met ons op.

www.workandpurpose.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.