Isı pompası yerli üretilebilir mi YeRLİ ÜRETİM MÜMKÜN MÜ

ISI POMPASI

Isı pompası (heat pump) enerjiyi sürüklemek mantığıyla çalışan makinalardır. Çeşitli türleri vardır. Sudan havaya ısı pompaları, toprak kaynaklı ısı pompaları gibi.. Sürüklemek üretmekten daha kolay olduğundan ısı pompalarının enerji tasarrufuna katkıda bulunacağı çok sayıda araştırmada ortaya konmuştur.

isipompasi.tv/isi-pompasi-ile-tasarruf-saglayin/

www.eie.gov.tr/.../Isı%20Pompası%20İle%20Binalarda%20Enerji%20Verimliliği.pdf

Ülkemiz çok sayıda ürünü ithal etmektedir. Bu da ülkemizde istihdam sorunlarına neden olmaktadır. İthal edilen ürünlerden birisi de ısı pompalarıdır. Isı pompası üretiminde yerli çalışan firmalar da yok değildir. Yerli ısı pompası üretimi hem ülkemize katkıda bulunacak hem de yeni iş imkanlarına olanak verecektir. Bu nedenle yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda yerli üretim yapan bir firmanın linki verilmiştir.

http://www.ekotec.com.tr

Her alanda olduğu gibi enerji alanında da yerli üretime destek olmak zorundayız. Bu nedenledir ki ısı pompası üretiminde de yerli üretime destek vermeliyiz. Elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması, enerji verimliliğinin yüksek olması gibi nedenler de düşünüldüğünde ısı pompası kullanmanın ne kadar faydalı olacağı aşikardır.

Created By
Hakan Yılmazlar
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.