Pettemerstraat 14 Alkmaar

Het moderne gebouw van NH-Flex is gelegen op nog geen 10 wandelminuten van NS-station Alkmaar, en het centrum van de stad. Als zelfstandige of bedrijf heeft deze locatie beschikking over diverse luxe kantoorunits, flexplekken en vergaderfaciliteiten. Alle ruimtes zijn op easy-in/easy-out basis te huur. Dat betekent: flexibele huurcontracten maar wel full-service!

Huurprijs op aanvraag.

Servicekosten: Niet van toepassing. U huurt een werkplek of kantoorunit inclusief onbeperkt koffie en thee, internet (WiFi), gemeenschappelijke verblijfsruimte met keukenapparatuur en VoIP faciliteiten (telefoon). Het is mogelijk om volledig gemeubileerd te huren.

Voor u en uw bezoekers zijn er voldoende openbare betaalde parkeerplaatsen beschikbaar. Het is ook mogelijk (op aanvraag) een parkeerplaats te huren.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor verdere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met BREGMAN BEDRIJFSMAKELAARDIJ O.G. B.V. | 072-515 65 64

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.