Mida peaks teadma alustav ettevõtja?

Toimumise aeg: 03.04.2017 - 11.05.2017, esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 17:00-20:15. Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29, Astra hoone A-447.

Koolituse eesmärk: õppida mõistma ettevõtjaks kujunemise protsessi ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest, äriideest kuni teostuseni; osata koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani, teada selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe. Koolitus annab oskuse kontrollida oma äriplaani teostatavust.

Sisu: Sissejuhatus ettevõtlusesse. Äriplaan, äriidee analüüs. Toode ja turundus. Raamatupidamise põhialused. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs. Maksunduse alused. Tööõigus. Töö äriplaaniga, äriplaanide hindamine.

Koolitaja: Kristo Krumm. Kristo on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, koolitanud enam kui 5 aasta jooksul ligi 500 alustavat ettevõtjat. Kristo on olnud ettevõtja alates 1990. aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust.

Hind: 520 eurot (osaleja, hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab 64 ak h loenguid ja koolitusmaterjale.

Registreerimiseks on järgmised võimalused: e-post taienduskoolitus_yti@tlu.ee, tel 640 9456 või kodulehelt siit

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova. Registreeruda saab kuni 30.03.2017 või kuni kohtade täitumiseni.

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by DariuszSankowski - "apple iphone iwatch" PIXABAY

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.