Loading

Jegindø Ny Havn Vi vil skabe wauw-oplevelser på Jegindø Havn og tilbyde faciliteter af høj arkitektonisk kvalitet. Vi vil styrke havnen som et stærk lokalt mødested og en unik turistdestination ved Limfjorden

Jegindø Havn er godt brugt. Den gamle ø-havn trænger til en kærlig hånd - eller sagt på en anden måde. Der er behov for en grundig renovering og klimasikring af havneanlægget på lystbådehavnen, samt at skabe tidssvarende rammer for oplevelser, fællesskab og rekreativt ophold.

Problematikkerne er reelle nok, men de skygger for de unikke potentialer, der kendetegner Jegindø som et sted at bo og et knudepunkt for turisme i Struer Kommune. I højsæsonen er der mange der må sejle forgæves, da havnebassinet er godt fyldt op. Skipperhuset trækker besøgende langvejs fra og et utal af autocampere finder vejen ud til Jegindø - ligesom havnens øvrige faciliteter og seværdigheder tiltrækker besøgende.

Helhedsplanen peger på en grundlæggende renovering og omdisponering af Jegindø Havn havnebassin samt en opgradering, en udvidelse af faciliteterne på havnen. Flere lystbåde og besøgende i havnen kan bidrage med mere økonomi og dermed er stærkt udgangspunkt i den daglige drift og vedligehold. Tilsammen kan det bidrage til at skabe rammerne omkring et sammenhængende havnemiljø, der understøtter de mange behov, interesser og aktiviteter, der findes blandt beboere og turister på Jegindø - en helstøbt muslingehavn i Limfjorden.

HAVNENS STYRKEPOSITIONER

FOTO: KASTOFT kommunikation

Der er udpeget tre styrkepositioner på Jegindø Havn. Styrkepositionerne er udviklet på baggrund af en grundig analyse af de stedspecifikke forhold, dialogmøder med lokale aktører samt de eksisterende planer og projekter på havnen. Styrkepositionerne danner udgangspunkt for arbejdet med helhedsplanen.

EN LEVENDE MUSLINGEHAVN

Jegindø havn er kendt som ”Muslingehavnen”. I farvandet omkring Jegindø er der ideelle betingelser for muslinger, østers og sort hummer af høj kvalitet. Muslinge- og skaldyrsfiskeriet er blevet en stor og vigtig forretning for havnen i kraft af Johs Jensen Fiske- og Muslingeeksport, der lander og forarbejder deres fangst i havnen – en forretning, der stadig vokser sig større, med en stor eksport til det Sydeuropæiske marked.

En lokal arbejdsgruppe med deltagelse af Struer Kommune arbejder i disse måneder med planer for en yderligere styrkelse af lokale fødevarer fra Thyholm, og der er generelt et stort fokus på at styrke den lokale fødevareproduktion fra jord til bord.

Med en udvidelse af erhvervshavnen, en ny kontorbygning samt fremtidige planer om nye produktionslokalet hos Johs Jensen Fiske- og Muslingeeksport, udvides grundlaget for den lokale beskæftigelse og bemanding på havnen – og dermed også et styrket udgangspunkt for livet på havnen og bosætningen på Jegindø. Et fokus på det lokale erhvervsliv kan bidrage til at skabe et solidt fundament for en levedygtig erhvervshavn. Samtidig kan et mere formaliseret samarbejde mellem havnen og Johs Jensen Fiske- og Muslingeeksport bidrage til at skabe nye oplevelser på tværs af Jegindø Havn, hvad enten det salg af muslinger fra en havnebod, et menukort i Skipperhuset, der tilbyder muslingeretter og diverse events med muslinger. Potentialet er uendeligt stort!

NYE OPLEVELSER OG FORMIDLING

Fiskeriet er en del af Jegindøs DNA, kultur og historie. På fiskerimuseet Æ´ Fywerhus finder man historier og artefakter, der vidner om fiskernes barske liv ved kysten. Museet fortæller historien om de fiskere, der i begyndelsen af 1900-tallet udvandrede fra Harboøre ved det barske Vesterhav til mildere egne inde langs Limfjorden, blandt andet til til Jegindø.

Havnen rummer således et stærkt formidlings- og fortællermæssigt potentiale der knytter sig til fiskerierhvervets historie gennem tiden frem til i dag – et potentiale der kan bygges flere lag på. Styrkes formidlingen og skabes der nye oplevelser, der knytter sig til fiskeriet og muslingeriet, kan der skabes et stærkt brand omkring Jegindø havn som Muslingehavn. Et brand, der sammenbinder fortid og nutid samt peger ind i fremtiden.

ET STÆRKT LOKALT MØDESTED

På Jegindø ’vender man altid lige havnen’ – og de lokale oplever også en øget grad af liv på havnen hele året rundt, især om sommeren. Som en iboende del af kulturen på Jegindø fungerer havnen derfor allerede, som et naturligt samlingspunkt og mødested for både lokale og besøgende.

Men rammerne og faciliteterne omkring lystbådehavnens mødesteder trænger til et samlet løft. Med en udvikling af rekreative faciliteter og opholdsmuligheder centralt på havnen, kan der skabes bedre rammer for det voksende sociale liv – til glæde for både lokale beboere og det stigende antal turister på Jegindø. Havnen skal nu og i fremtiden være for alle; et sted hvor turisme og erhverv kan samles side om side og gå hånd i hånd.

FREMTIDENS JEGINDØ HAVN

Analysen og inddragelsen af borgerne er blevet oversat til arkitektoniske og programmatiske koncepter, der udgør en ny disponering af havnen, som skaber rammerne om en helstøbt, robust og levende havn, samt en række nye tiltag og forbedringer, der styrke Jegindø Havn som et rekreativt mødested og en spændende besøgsdestination til lands og til vands.

HAVNESPORET OG HØJVANDSSIKRING

På Jegindø Havn skal klimasikringen ikke blot beskytte havnen mod Limfjordens evigt frembrusende bølger og oversvømmelser, men også skabe en merværdi for havnen i form af en række nye rekreative tiltag på og ved vandet. Med havnesporet er der arbejdet med en forhøjet ny havnekant, der sikrer havnen mod det stigende havvand og stormflod. Som et rekreativt element skal kanten dog ikke bare holde vandet ude. Det er også her, hvor man kan slå sig ned, og på molekanten mod syd er der skabt mødesteder, til ophold og udsyn.

KRABBETRAPPEN OG DEN MARITIME LEGEPLADS

I forbindelse med Havnetorvet kan de små børn lege på den tilhørende legeplads eller fange krabber ved krabbetrappen, mens de voksne kan tage plads ved havnetorvet. Den eksisterende legeplads suppleres med legepladsinventar, der understøtter den maritime stemning og som kan bidrage til den samlede oplevelse af havnen.

Krabbetrappen skaber en blid kobling mellem vand og land, samt forbedrer opholdsmulighederne for såvel store som små. Krabbetrappen etableres i vandfast træ og udformes gennem en kantbearbejdning med små trin og pladsdannelser, der skaber gode opholdsarealer i nærheden af vandet. Her kan børnene fiske efter krabber, mens de unge og voksne kan mødes i læ for vinden og nyde udsigten over havnen.

HAVNETORVET OG SKIPPERHUSENE

Et godt spisested er afgørende for, at have en levende havn. Derfor er det også af stor betydning, at man centralt på havnen finder Æ Skipperhus. I dag består Æ Skipperhus af en krostue, hvorfra der serveres havnemad for både turister og lokale. Der afholdes selskaber og arrangementer for lokale på Jegindø, og det fungerer som et samlingssted året rundt.

Rammerne omkring Skipperhuset er dog nedslidte, hvilket udfordrer havnen og forpagter, der året rundt serverer mad til både lokale og turister. De udendørs rammer ved Skipperhuset er vindblæst og pladsen er ikke hyggelig. Men samtidig er Skipperhuset også havnens hjerte og det rummer store muligheder.

I helhedsplanen for Jegindø Havn foreslås derfor, at det eksisterende Skipperhus rives ned og erstattes af en klynge bestående af tre skipperhuse. Moderne bygninger, der er klimasikret og udført i bæredygtige materialer. Drømmen er, at skipperhusene tilsammen skal skabe rammerne om et bæredygtigt, fleksibelt og aktivt sted, der kan bruges af både lokale beboere og besøgende året rundt.

Havnetorvet skal samle området på havnen. På havnetorvet mødes sejlerne, de lokale besøgende, fiskerne, medarbejderne fra Johs. Jensen og autocampisterne. Havnetorvet bliver en plads med små kroge og gode muligheder for at slå sig ned, der tilbyder læ og ly for både besøgende og lokale. Et eller flere sejl kan spændes ud på tværs af havnetorvet, som overdækning ved særlige arrangementer. Et udendørs hjørne kan med fordel indrettes med plads til at brygge kaffe/te om morgenen og plads til at blande cocktails om aftenen.

Som et naturligt samlingspunkt på havnen er det også oplagt, at der placeres udendørs infostandere med kort over Thyholm, Jegindø og havnen samt praktiske informationer og forslag til udflugter og aktiviteter.

KAJAKHOTEL OG UDSIGTSPUNKT

I helhedsplan for alle seks havne i Struer Kommune arbejdes der aktivt med en samtænkning af alle havnene, som relevante destinationer for kajaksejlerne. Som en del af en større helhed udgør kajakhotellet en perle på snoren på tværs af de seks havne.

En naust er et hus til opbevaring af både og fiskeredskaber, oftest anlagt med den ene gavl mod vandet. i Helhedsplanen foreslår vi, at der - i nærhed til Skipperhuse - etableres et Kajakhotel på det eksisterende slæbested. Et simpelt kajakhotel med mulighed for overnatning på havnen, eksempelvis i forbindelse med at man sejler kajak på Limfjorden. Kajakhotellet kan bookes og tilbyder interimistisk, men vedkommende kvalitetsovernatning for mindre grupper på tur. Eksempelvis i forbindelse med en kajaktur i det varierede kystlandskab i Struer Kommune.

På kanten af havnen etableres en fjordtrappe ved badestranden. Her er det muligt at slå sig ned, nyde sin kaffe eller is fra Skipperhusene eller tage et dyp i vandet. Fjordtrappen vil skabe liv i havnemiljøet og udnytte de fantastiske naturressourcer, vi omgiver os med hele året rundt. Fjordtrappen skal give alle adgang til vandet. Badning i fjorden året rundt eren friluftsaktivitet, som alle kan være med til. Det skaber et fællesskab på tværs af generationer og en friluftsaktivitet, som alle kan være med til. Det skaber et fællesskab på tværs af generationer og kulturelle skel. Det er én af de få ”sportsgrene”, hvor gamle og unge, store som små er med på lige vilkår. Til gavn for sundhed, fælleskab og velvære.

For enden af molen ligger udsigtspunktet, hvorfra man kan komme ud og kigge ud over fjorden. Udsigtspunktet kan blive en lille arkitektoniske perle og noget helt unikt for Jegindø Havn. Et stop på turen rundt på havnen, og en markering af enden på havnesporet.

SAUNA

Flere og flere vælger at blive vinterbadere. At hoppe i det kolde vand og varme sig ved ovnen i saunaen efterfølgende. Sådan er det også i Jegindø.

Vinterbaderne i Jegindø har aktivt arbejdet for etableringen af en sauna ved havnen samt et fjordbad. Fjordbadet blev realiseret i 2019, men placeringen er uhensigtsmæssig og der arbejdes derfor på en ny placering ude på molen ved dybere vand. I den forbindelse foreslås det derfor også, at der placeres en sauna på kanten af havnen. En sauna med udsyn over fjorden, og med plads til både lokale vinterbadere og besøgende, der kan betale for at bruge den. En sauna, der trækker liv og aktivitet ud på molen og spænder faciliteterne ud på tværs af lystbådehavnen.

Saunaen udarbejdes i naturlige materialer, der med et udtryk, som både passer ind i den eksisterende arkitektur på havnen, samt de nye Skipperhuse. Fremadrettet kan der både arbejdes med etableringen af en permanent og en midlertidig løsning.

Struer Kommune - 2021

Credits:

KASTOFT kommunikation Anders Trærup