Loading

4-årig psykoterapeutuddannelse hos Center for Trivsel & Velvære Bliv REG: Psykoterapeut

Introduktion

De fleste psykoterapeutuddannelser lægger hovedvægten på en eller flere terapeutiske metoder. I dag har forskning fastslået, at psykoterapi virker, men også at de forskellige terapeutiske metoder og retninger virker lige godt. Selve den terapeutiske metode kan overraskende nok efter alt at dømme kun tilskrives en vigtig, men forbavsende lille del af det terapeutiske udbytte.

Noget, der til gengæld kan tilskrives en stor del af den terapeutiske effekt, er de såkaldte fællesfaktorer, der går på tværs af de terapeutiske retninger. Det er faktorer som terapeut-/klientrelationen, terapeutens empatiske evner og måden, terapeuten bruger selvafsløring og formår at skabe en god terapeutisk alliance med sin klient med flere. Derudover bør terapeuten have en særlig grad af selvindsigt og kende sig selv i de dybeste afkroge af sin sjæl.

Vi mener, at der er fire aspekter, som med fordel kan supplere de evidensbaserede psykoterapeutiske tilgange, og som der er stigende efterspørgsel efter blandt klienterne, nemlig fokus på filosofi, krop og spiritualitet. Den fjerde er forskning, som vi mener, enhver psykoterapeut med respekt for sit psykoterapeutiske virke holder sig opdateret indenfor. Men det kan være vanskeligt, og hos Center for Trivsel & Velvære vil vi gerne understøtte dette, også efter endt uddannelse.

Hos Center for Trivsel & Velvære har vi derfor lavet en uddannelse, der har fokus på at kultivere dine psykoterapeutiske evner ved blandt andet at have fokus på din personlige udvikling og din levede erfaring. Samtidig har uddannelsen filosofisk dybde og er funderet i den nyeste forskning på området. Den giver et teoretisk blik og praktisk erfaring med de førende terapeutiske tilgange til forskellige problematikker. Man har under uddannelsen mulighed for at blive en del af de projekter, som Center for Trivsel & Velvære kører, og har dermed mulighed for at tjene penge, mens man får erfaring, og altid under kompetent supervision.

Kontakt og praktisk info:

Næste holdopstart er i februar 2022

Prisen er 47.500 kr. pr. år. inklusiv litteratur, the kaffe og snacks.

Du skal regne med 5 ugentlige timer plus forberedelsen. Uddannelsen er forholdsvist fleibel, således at du kan tilpasse den dit behov.

Der er åbent for tilmelding.

For spørgsmpl og tilmelding kontakt Mads Dahlgaard, der er uddannelsesansvarlig:

Tlf.: 61 31 19 05

Kort beskrivelse af de fire år

Nedenstående beskrivelser er ikke fyldestgørende, og uddannelsens indhold opdateres løbende. For en dybere beskrivelse henvises til studiehåndbogen, som kan hentes her:

Psykoterapeutuddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære er en 4-årig uddannelse med fokus på faglighed, engagement, fordybelse og sammenhæng mellem teori og praksis.

Uddannelsen er bygget op af fire moduler svarende til hvert deres behandlingsområde:

 1. Børne-, ungdoms- og familierådgivning
 2. Filosofisk rådgivning
 3. Klassisk og moderne evidensbaseret psykoterapi samt den nyeste psykoterapiforskning
 4. Emotionel Tilpasningsterapi

Der afvikles løbende eksaminer, og efter et bestået modul honoreres dette med et certifikat, i alt fire certifikater i løbet af uddannelsen.

Denne psykoterapeutiske uddannelser er baseret på mesterlæreprincipper, som vi mener højner den enkelte kursists mulighed for at tilegne sig stoffet både på det personlige og faglige plan. Det betyder, at:

 • holdene er små
 • man bliver som elev automatisk medlem af et netværk af meget kompetente og kvalificerede mennesker
 • man har mulighed for at blive en del af de projekter, som Center for Trivsel & Velvære kører, og har dermed mulighed for at tjene penge, mens man får erfaring, og altid under kompetent supervision
 • man udover undervisningen modtager personlig psykoterapi
Alle burde tage uddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære. Man bliver klog på sig selv og livet og er omringet af dejlige mennesker.
Jeg er imponeret over, hvor meget jeg har lært gennem psykoterapeutuddannelsen.

-sagt om uddannelsen af kursister

Undervisningens fokusområder

Der er ikke to årgange, som er helt ens, og selvom undervisningsforløbene er planlagt, er der plads til løbende justeringer for hele tiden at være opdateret og følge med tidens tendenser. Har man en særlig interesse inden for ét af nedenstående områder, er det muligt at blive certificeret udelukkende inden for dette. Hør nærmere på tlf. 61 31 19 05.

Børne-, ungdoms- og familierådgivning

I dette første år af uddannelsen er der blandt andet fokus på:

 • Naturlige evolutionære processer
 • Menneskelig udvikling fra foster til voksenalderen
 • Udviklingen af kognitioner, emotioner, moral, psykopatologi m.fl.
 • Kroppens rolle i udviklingen af identitet
 • Familiedynamikker
 • Børneopdragelse
 • Systemisk familieterapi
 • m.fl

I den rådgivende praksis er der fokus på, hvordan man som praktiker kan møde sine klienter på en terapeutisk måde. På en måde, der i sig selv er helende.

Helt unikt undervises der i Det Glade Barn-metoden:

 • som børneopdragelsesværktøj
 • som pædagogisk virkemiddel i institutioner
 • som terapeutisk redskab
At uddanne mig som Børne-, ungdoms- og familierådgiver hos Center for Trivsel & Velvære er nok det bedste, jeg har gjort for mig selv, både professionelt og privat som familiemenneske. Det kan varmt anbefales.

- sagt om uddannelsen af kursist

Filosofisk rådgivning

Filosofisk rådgivning og praksis vinder mere og mere frem som et supplement til klinisk psykologi, psykoterapi og psykiatri. Der er mange måder at bedrive filosofisk rådgivning på, og hos Center for Trivsel & Velvære har vi valgt en udgave, som vi kan stå inde for.

I den filosofiske rådgivningspraksis er relationen mellem praktiker og klient udlignet så meget som muligt, altså en lige relation, kun adskilt af økonomi. Den besøgende er eksperten i eget liv, og 'filosoffen' indbyder til et undrings- og udfordringsfællesskab.

Denne (ud)dannelse giver praktikeren filosofisk gods fra:

 • De gamle grækere; livsvisdom fra datidens sjælelæger
 • De gamle kinesere; livsvisdom fra datidens problemløsere
 • Eksistensfilosofien
 • Fænomenologien
 • Feministisk filosofi og kønsfilosofi
 • Den normative etik
 • Logikken

Og helt unikt undervise der i Kierkegaardsk Rådgivningskraksis. Som er en helt ny retning blandt de filosofiske rådgivningstilgange.

Jeg har i løbet af uddannelsen fået mig nogle stærke og sunde livsprincipper.
Filosofisk rådgivning er et genialt supplement til min kliniske praksis.

- sagt af kursister om uddannelsen

Hvis du ikke ændrer retning, ender du, hvor du er på vej hen.

- citat Laozi

Klassisk og moderne psykoterapi som den nyeste forskning på området

Det er alment kendt, at alle de psykoterapeutiske metoder virker stort set lige godt til forskellige psykiske lidelser. Derfor bør en kommende psykoterapeut kende til både de klassiske terapeutiske traditioner og de nyere tilgange.

De fire klassiske traditioner:

 • Den psykodynamiske
 • Den humanistiske/eksistentielle
 • Den systematiske
 • Den kognitive

Udover forskelle er den nyeste forskningen indfor bla. fællesfaktorerne særligt interessant, såsom:

 • Relationen mellem terapeuten og klienten
 • Den terapeutiske holdning
 • Den terapeutiske alliance
 • Tilpasning af terapien til klienten
 • Non-specifikke faktorer eller fællesfaktorer?

I den forbindelse er de nyere terapeutiske metoder og retninger interessante at udforske og lade sig inspirere af. I de nyere retninger er der i den terapeutiske praksis eksempelvis inkluderet et fokus på:

 • Kroppens rolle
 • Samfundet og kulturens påvirkninger på blandt andet køns- og minoritetsopfattelse
 • Klient feedback
 • Diagnostiske færdigheder
 • m.fl

De terapeutiske overvejelser, metoder og teknikker forstås og indøves i forhold til:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Gruppeterapi
Meget tilfreds. Alt materialet bliver gjort både spændende og relevant af passionerede og fagligt kompetente undervisere.

- sagt om uddannelsen af kursist

Certificering i Emotionel Tilpasningsterapi

På uddannelsens fjerde år præsenteres kursisterne for en psykoterapeutisk metode, som har integreret læringen fra de forrige år af uddannelsen, og som tilføjer yderligere elementer.

Emotionel tilpasningsterapi tilbyder en ny tilgang til forståelsen af psykopatologi, med et evolutionspsykologisk udgangspunkt, en udviklingspsykologisk forståelses og et humanistisk menneskesyn.

Hos Center for Trivsel & Velvære bestræber vi os på at uddanne og træne kommende psykoterapeuter til at kunne levere den bedste form for terapi til deres klienter, hvilket kræver en træning, som rækker langt ud over metoden, men også ind i terapeuten selv som menneske og praktiker og ud i verden.

Træningen er på en gang meget konkret i forhold til de værktøjer, som den enkelte terapeut tilegner sig til at kunne takle specifikke problemstillinger. Men træningen er også abstrakt i forhold til, at terapeuten skal kunne tilpasse og skræddersy et psykoterapeutisk forløb til den enkelte klient ud fra dennes situation, baggrund, kultur, selvforståelse, køn osv.

Som psykoterapeut hos Center for Trivsel & Velvære står man virkelig stærkt i det terapeutiske landskab.
At blive psykoterapeut hos CTV er nok den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv.

- Sagt af tidligere kursister

Kontakt og praktisk info

Næste holdopstart er i februar 2022

Prisen er 47.500 kr. pr. år. inklusiv litteratur, the kaffe og snacks.

Du skal regne med 5 ugentlige timer plus forberedelsen. Uddannelsen er forholdsvist fleibel, således at du kan tilpasse den dit behov.

Der er åbent for tilmelding.

For spørgsmpl og tilmelding kontakt Mads Dahlgaard, der er uddannelsesansvarlig:

Tlf.: 61 31 19 05

Email: center@trivselogvelvaere.com

Created By
Mads Dahlgaard
Appreciate

Credits:

Created with images by Jeremy Bishop - "Finding my roots" • Michael Dam - "Happy daughter" • geralt - "dove hand trust" • BarbaraJackson - "woman praying believing" • rawpixel - "adult group meeting" • Kaz - "zen stones pile" • RitaE - "baby hand small child" • ErikaWittlieb - "confucius statue chinese sculpture philosophy philosopher confucian" • Andre_Rau - "drip dew dewdrop water drop of water" • jill111 - "woman girl freedom happy sun silhouette sunrise"