Höfrungar

Höfrungar er ein af fimm ættum tannhvala. Þær eru Vatnahöfrungar, Hvíthveli, Hnísur, Höfrungar, Búrhveli.

Höfrungar finnast á öllum hafsvæðum heims, í ósum stórfljóta og jafnvel i ám.

http://bit.ly/2fbcinZ

Fæðuval þeirra er mismunandi, fer eftir því hvaða tegund það er og hvar þeir eru staddir. Fæðurþörfin er líka mismunandi því þeir allir í mismunandi stærðum.

ógnir höfrunga eru til dæmir , hákarlar og maðurinn , fer samt mjög eftir tegundunum.

http://bit.ly/2eNi9l6

Það er talið að til séu 40 tegundir í 17 ætthvíslum

http://bit.ly/2fTRdj3

Höfrungarnir eru allir í mismunandi stærðum frá , 1.2m í 9m.

Credits:

Created with images by Kaedesis - "dolphin cetacean water"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.