Loading

Truckføreropplæring Praksis i finnsfjordboTn, senja videregående skole

Hver høst starter elevene på transport og logistikk med truckføreropplæring. Helt fra skolestart gjennomføres teori, tre individuelle kurs som danner grunnlag for å få lov til å øvelseskjøre på truck, samt å oppnå kompetansebevis for truckkjøring.

Elevene forberedes samtidig til de skal ut i bedrift gjennom yrkesfaglig fordypning. Bedriftene kan dermed nyttiggjøre seg av elevenes kompetanse når truckkompetansen er ervervet. I tillegg er det dårlig med tid på å få gjennomført truckføreropplæringen før snø og vinter kommer. Derfor gjennomføres dette på høsten.

I år er det uke 40 og 42 som brukes til den praktiske delen av opplæringen. Da deles klassen i to og reiser til Finnfjordbotn, og Senja videregående skole. Elevene bor på skolens internat, og har kost og losji dekket av skolen. Det er lange dager. Utenomreisedagene mandag og fredag, er "arbeidstiden" fra 08:00 til 20:00 hver dag.

Her er bilder fra opplæringen i uke 40 og 42

Yousef Alhasan kjører høytløftende plukktruck. Denne kan løftes opp over 6 meter opp i høyden. Trucken brukes hovedsaklig på plukklager, eksempelvis på ASKO i Ramfjord.

Dette er en av totalt fem forskjellig truck-klasser (som førerkortklasser) som elevene på transport og logistikk får tilbud om å kjøre opp til.

På Senja videregående skole, Finnfjordbotn har de en stor øvingshall med totalt 7 gaffeltrucker. 3 stk for innebruk og 4 for utebruk. Disse er både elektriske og dieseldrevet.

Her sitter Emil G Rolland på en skyvemasttruck. Det spesielle med denne er at du jobber "sidelengs", og gjerne i høyden slik som på bildet. I tillegg kan du skyve truckens mast fram og tilbake slik at du kan jobbe i smale kjøreganger på et lager, uten å "rote det til".

Her er Johan Høgtun i gang med sin praksis på skyvemasttrucken
Elektrisk palletruck, også kalt snile

Det er også opplæring på bruk av elektrisk snile. Denne kan ikke løfte så høyt, men den er likevel å anse som så farlig at den er med i opplæringen. Bruksområdet er typisk på butikker, samt ved lasting og lossing av lastebiler som står ved rampe til et lager.

De har et flott uteområde for å øve på sikker truckkjøring

Uteområde for øving med utendørs truckene

Her sitter Sebastian Mathisen godt konsentrert i Teleskoptrucken. Denne trucktypen krever ekstra teori og opplæring.

Her sitter Arreya Yotpho i det som kanskje er den vanligste og mest anvendelige trucken, nemlig Motvektstrucken. I Finnfjordbotn har de tre slike trucker, to på diesel og en elektrisk variant.

Øvelse gjør mester. I slutten av uke 40 var det en fornøyd gjeng fra Tromsø, som hadde greid å erverve seg kompetansebevis for truckklassene T1, T2, T3, T4 OG C1.

Fra venstre: Magnus Pettersen, Johan Høgtun, Yousef Alhasan, Arreeya Yotpho, Emil G. Rolland og Sebastian Mathisen

Gruppe 2 uke 42

Å ta en daglig kontroll av trucken før bruk er noe av det viktigste en truckfører gjør. Her er det Yohannes B. Habton og Mathias Brattfjell som tar daglig kontroll av den elektriske motvektstrucken.

Sorawit gjør daglig kontroll før kjøring med teleskoptrucken

Det øves og trenes på kjøring og presisjon med truckene

Knut Hallen øver på presisjon og god behandling av trucken.

Nikolai B.Haugkid øver på presisjon og god behandling av trucken.

Burene skal plasseres millimeterpresist og lastes nøye inn i konteiner, uten å skade gods eller konteinerben.

Noen ganger oppstår feil og uhell man ikke har kontroll på. Midt i kjøringen punkterte luftgummihjulet på teleskoptrucken. Takket være gode hjelpere på vg2 kjøretøy og vaktmester ble det fikset kjapt. Nyttig erfaring for kursdeltakerne.

Presisjon er viktig. Når vi øver er det godt vi har reolben-beskyttere. Vi kan kjøre inntil, men ikke på. Dette er noe som er vanskelig å se fra førerplass på skyvemasttrucken.

Her ser vi Sara Nilsen øve med skyvemasttrucken - millimeterpresisjon over 4 meter opp i høyden.

Sara Nilsen øver presisjon med høytløftende plukktruck

Senja VGS har en fantastisk fin øvingshall for transport og logistikk. Hovedaktiviteten er truckkjøring.

Øvingshallen gir rom for andre øvelser også. Her pakkes det med plastfilm, her øves på lastsikring, stropping, hms, sikker-jobb-analys med mer

Det er god plass. Det er rom for å øve uten forstyrrelser.

Det er godt samarbeid med andre avdelinger. Mye av øvingsgodset tilhører andre avdelinger, eksempelvis bildekk.

Fra venstre: Mathias Brattfjell,Nikolai B.Hauglid, Sara Nilsen, Knut Hallen, Sorawit Jaroenmee og Yohannes B.Habton

Vi ved VG2 Transport og logistikk ved Ishavsbyen vgs vil takke for oppholdet i Finnfjordbotn, til kantina, internatet, og avdelingsleder Geir Vollstad for at vi får lov til å gjennomføre truckpraksis, og bo hos dere.

Må også få takke BE CONSULTING og Magnus Eriksen for sin utrolige innsats som instruktør under kurset i samarbeid med undertegnede.

Created By
Rune Moe Fredriksen
Appreciate

Credits:

All tekst og tekst og bilder er ordnet av Rune Moe Fredriksen. All bruk av bilder må avtales av rettighetshaver og forfatter av denne artikkelen.