PORTOFOLIU Prof. Ing. Georgescu Otilia

Partea I: DATE PERSONALE

Fişa postului

Calendar activităţi pe anul în curs

Partea a II-a: ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ

Programa şcolara

Microprogramele pentru optionalele propuse

Planificarea materiei (planificarea anuala si planificarea pe unitati de invatare)

Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora si observatiile-concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau testele date la sfarsit de semestru sau an scolar)

Evaluarea alternativa (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor intocmite de elevi)

Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performanta vizat)

Catalogul profesorului

Programa de pregătire pentru recuperarea cunostintelor

Lista materialului didactic existent

Fise cu asistentele la ore

Partea a III-a : PERFORMANTE

Descriptori de performanta

Subiecte propuse

Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru aceste concursuri

Planificarea pregatirii suplimentare

Prezenta la pregatiri

Rezultatele obtinute la diferite faze

Partea a IV-a : „PROIECTE PERSONALE”

Partea a V-a: PERFECTIONARE

Partea a VI-a : MATERIALE

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.