Loading

Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú Hetvenhárom éve szenvedett vértanúságot a Munkácsi Egyházmegye püspöke

1947. november elsejére virradó éjjelen fejezte be erőszakos halállal földi életét Boldog Romzsa Tódor munkácsi püspök. A néhány nappal korábban ellene elkövetett merénylet után a súlyos sérüléseket szenvedett püspök életét méreginjekció oltotta ki, melyet az éj leple alatt egy ápolónak álcázott szovjet titkosügynök adott be neki.

Miért kellett meghalnia?

Romzsa Tódor püspök a legnehezebb időszakban, 1944 őszén lett a kárpátaljai görögkatolikusok püspöke.

Sztojka Sándor munkácsi püspök 1943 májusában bekövetkezett halála után Dudás Miklós hajdúdorogi püspök lett a Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója. A Vörös Hadsereg gyors előrenyomulása miatt Dudás püspök 1944 szeptemberében Ungváron püspökké szentelte Romzsa Tódort. Kárpátalja megszállása után Romzsa püspök átvette az egyházmegye kormányzását Dudás püspöktől.

A Vörös Hadsereggel érkező szovjethatalom képviselői hamar nyilvánvalóvá tették: Kárpátalja jövőjét a Szovjetunióban képzelik el, a Szovjetunióban pedig a görögkatolikusoknak nincs jövője.

1945 nyarán hivatalosan is megtörtént Kárpátalja Szovjetunióhoz való csatolása. Azonnal kezdetét vette a szovjet vallás- és egyházpolitikai alapelveinek átültetése a gyakorlatba. A szovjethatalom nem tűrt meg az állam területén olyan egyházakat, melyek legfőbb vezetése az ellenséges, “imperialista” nyugaton volt.

1946-ban először a galíciai görögkatolikusok üldözése kezdődött meg a lembergi álzsinattal, melyen egy püspök se vett részt. A gyűlés résztvevői kimondták az 1596-ban kötött breszti unió érvénytelenítését és az ortodox egyházhoz való csatlakozásukat.

Az ukrán görögkatolikus egyház felszámolása után hamar sor került a Munkácsi Egyházmegyére is. Az Ukrán Komunista Párt első embere, Hruscsov először hamis ígéretekkel próbált meg rávenni Romzsa püspököt arra, hogy tagadja meg az egységet Róma püspökével és lépjen át az ortodox egyházba. A hitvalló püspök ezt elutasította.

Ekkor Hruscsov a hírhedt Szudoplatov NKVD-tábornokot bízta meg Romzsa püspök likvidálásával.

Szudoplatov tábornok bérgyilkosai 1947. október 27-én hajtottak végre merényletet Romzsa püspök ellen. A főpásztor a lókai templom felszenteléséről kísérőivel együtt hazafelé tartott lovaskocsijával, amikor az NKVD-különítmény katonai teherautóval beléjük rohant. Az ütközés után a bérgyilkosok vasdorongokkal támadtak a sebesültekre. Romzsa püspök túlélte a támadást, de súlyosan megsérült. A támadókat megzavarta egy arra haladó postakocsi, ezért sietve elhagyták a helyszínt.

A sebesülteket kórházba szállították, ahol a püspököt azonnal megműtötték. A püspököt ápoló bazilita nővért október 31-én váratlanul leváltották. A helyére lépő ismeretlen “ápolónő” Szudoplatov ügynöke volt, aki éjjel egy kuráre-injekcióval megmérgezte a főpásztort. Romzsa Tódor halála 1947. november 1-jére virradó éjszaka állt be.

Romzsa püspök a ravatalon

A püspököt szigorú rendőri felügyelet mellett november 4-én temették el az ungvári székesegyház kriptájába. A kriptát később lerombolták és befalazták. A vértanú püspök földi maradványait 1998-ban Puskás László atya, aki Romzsa Tódor első ikonját is festette - találta meg. 2003 óta a székesegyház Szent Kereszt-kápolnájában nyugszik.

A püspök vértanúhalálát követően a szovjethatalom betiltotta a görögkatolikus egyház működését. Szenvedésekkel és tragédiákkal teli évtizedek következtek a hűséges görögkatolikus papokra és hívekre.

Szent II. János Pál pápa 2001-ben avatta bolodoggá a vértanú püspököt. Romzsa Tódor fölszentelt vértanú emléknapja október 31-én van.

A vértanúk vére azonban mindig magként hullik a földre, melyből új hajtás fakad. A püspök vértanúságából merítettek erőt a kárpátaljai görögkatolikusok, akik 1990-ben, a görögkatolikus egyház legalizálásakor láthatták meg a kihullott mag szárba szökkenését.

Mint a virág kívánja a Napot, úgy szeretted te is az igazság Napját, Krisztus Istent. * Mint buzgó főpap, a Kárpátok földjét tisztes bölcsességre tanítottad, * és mélyen alázatos életet éltél. * A hit sziklájaként elzártad az istentelenek útját, * és te, értékes gyöngyszem, a halálig türelmes voltál. * Ma megrendülten kiáltunk hozzád, tisztelve téged, * Tódor fölszentelt vértanú, imádkozz értünk, bűnösökért, az Irgalmas trónja előtt!
Created By
Tamas Veghseo
Appreciate