Loading

Национално възстановяване чрез духовно обновление визия за Програма за личностно и национално възстановяване чрез християнските ценности, мироглед и култура

Миналата есен прекарах в България приблизително три месеца. Никога не съм бил разделен от семейството си за толкова време.

Докато бях в България, за тези три месеца, можах отново да се "смеся" с хората, да вкуся поне за малко от ежедневието на живота в София такъв, какъвто е към днешна дата. Несъмнено, много неща са се променили от времето, когато семейството ни последно е живяло там. Опитах се да си представя как ли изглежда сега, към днешна дата, животът на едно семейство в София. Посетих семейства с деца. Задавах много въпроси на бащи и майки, чиито деца израстват в днешна България. А скоро може би и техните внуци. Не може човек да се потопи в българската действителност и да не усети смесени чувства. Любовта към народа ни, който е минал през толкова неща в борбата си за оцеляване; гневът от повтарящите се цикли на невежество, предателства и грабеж на всякакви нива; потенциалът, който се реализира по-скоро извън България…мога да продължа.

Времето минаваше, но все още усещах, че основното нещо, което трябваше да видя и чуя, все още не го бях видял и чул. Когато говоря за "виждане и чуване", имам предвид нещо, което Бог говори.

Дни обаче преди да пътувам обратно за Щатите, нещо се случи. Една сутрин се събудих с ясното осъзнаване, че Бог говори. Ще се опитам да го предам максимално ясно и точно.

Бог ревнува за България

Ясно знаех, сякаш го виждах, че Бог, за Когото Словото казва не къде да е, а в Десетте Заповеди (Изход 20:5), че е ревнив Бог - ревнува за България! Божията ревност не е като човешката ревност - егоистична и породена от комплекси за малоценност. Божията ревност е ревността, която изпитва майка, чието дете се е изгубило в мола и тя търчи френетично от магазин в магазин и го търси с ужас в очите. Какво би направила такава майка, ако мерне някой, който излиза от мола и отвлича детето й? Би ли се нахврлила върху похитителя, дори ако беше два пъти по-голям от нея? Несъмнено! Цялото й същество би се изпълнило с нечовешка енергия, сила и бързина. С цялата си мощ тя ще се нахвърли върху злодея, дори това да коства нейния собствен живот. За такава ревност става дума, когато говорим за Божията ревност. Такава ревност мотивра нашия Господ и Спасител, за Когото апостол Павел казва, че Той, Който беше Божествен Принц, остави Царството Си, възприе човешки вид и се смири, дори до срамна смърт чрез екзекуция на кръст, само и само да изкупи нас от хватката на греха и смъртта!

Хората на земята

Това, което видях е, че в България има хора, които са там и са призвани от Него да бъдат "хората на земята". Хората, които ще наследят бъдещето на България. Хората, които Той е призовал и в чиито сърца и умове Той ще вложи желанието да живеят там, да работят и да се развиват, да създават семейства и да служат на Божията Истина. Само така България ще може някога да стане нация "овца", а не "козел", според както знаем, че Бог дели нациите в Съдния Ден! (Матей 25:32)

Към днешна дата не вярвам, че спадаме към нациите, които Добрият Пастир би определил като служещи на Неговите цели.

Според ап. Павел, Бог е Който дава на всички народи границите и пределите на техните обитания. С други думи, ако сме оцелели през вековете, то е било понеже Бог ни е пазил като народ. Ако сме преживели някакво възстановяване като нация в годините след Освобождението, то е понеже Бог ни е дал тази милост и благодат.

Днес Бог има хора, които е призовал и ще призове, ще им го вложи дълбоко в сърцата, да бъдат хората на земята. Да са едни от тези, които дори ако заминат да учат някъде в чужбина, ще има в тях нещо по-силно от това просто да живеят удобно някъде навън - а именно, да живеят в България и да бъдат част от Божия план за народа ни там, на място. За някои други пък Божият план ще бъде да живеят и работят извън България, но да продължат да са свързани с народа си, с културата ни, с историята ни и най-вече: да бъдат фактор за бъдещето!

Тези неща вече са факт и работят, така или иначе. Такива хора има, без значение дали ние си ги говорим тези неща. Само по себе си това не е впечатляващо или фрапиращо.

Различното в това, което ви говоря тук, е факторът е Бог и факторът - духовно обновление.

Евангелието - Божията сила за спасение

Ап. Павел казва, че Евангелието, Добрата Вест, е Божията сила за спасение на всеки, който вярва - първо на юдеина и после на всеки друг. (Римляни 1:16-17)

Моето убеждение е, че без духовно просвещение и последващо обновление, бъдещето на България не изглежда много обещаващо. Не само това - според някои експерти дори изглежда мрачно. Без значение дали ще вземем предвид демографските показатели, психическото здраве на хората или икономиката, България сравенена с развитите страни, страните от т. нар. свободен свят, в който върховенството на закона гарантира живота на хората, продължава да е един голям риск.

Платформа за бъдещето

Това, което видях от Бог миналата есен бе, че хората на земята, които той е призовал и които дори да не знаят нищо за Бог и за Неговия призив, ще го усещат и това ще е водещото нещо в сърцата им. Това са основно млади хора. На тях трябва да им се помогне. Сами няма да се справят. Те не разбират колко жестока и безмилостна е системата, която в момента диктува "нормалното" в България на всякакви нива - в изкуства, култура, държава и бизнес.

Тези млади хора на бъдещето трябва да бъдат подготвени за битката, преди да са влезели в нея, а не след това. Трябва да им бъде помогнато чрез:

 • даването на солидна духовна основа и християнски мироглед;
 • насърчаването към самостоятелно мислене, а не разчитане и изпадане в зависимости от различни системи;
 • разпознаването на силата на личностното им развитие;
 • създаването на общество - мрежа от взаимоотношения, платформа, чрез която ще може да им бъде помогнато да се "изстрелят" в сферата, в която Бог ги е призвал да се развиват.

Как да бъде постигнато всичко това? Откъде трябва да се започне?

Според мен трябва да се работи паралелно за следните неща:

 1. създаването на платформа за младите хора.
 2. съвместна работа с родителите, които ще подкрепят това начинание.

1. Създаване на платформа

Тук се визира модуларно обучение, което би трябвало да се състои непосредствено преди или веднага след завършването на средно образование.

 • Модул Християнски мироглед

В това модуларно обучение младите хора излизат от локалната си среда и култура и минават през една изключително добре създадена програма, в която се запознават с класическото разбиране за вярата. Това не включва само библейски докртини, но интегрира и ясно показва връзката между вярата, която ни дава Библията и създаването на цивилизация основана на тези изпитани във времето принципи. Този курс ще включва християнска теология, апологетика, философия и история. Така ще даде на младите хора един "мироглед" на победители. Ще видят Божията ръка в историята, така както в държавното училище не им е било показано. Ще осъзнаят, че "Бог не е за подиграване" и че историята наистина доказва, че "каквото човек посее, това ще и пожъне". С такива водещи принципи и морал, младите ще знаят, че не са сами в тяхното търсене на успех и развитие. Личният успех и развитие няма да бъдат за тях фалшив избор между вяра и търсене на успех, а вярата ще им помага да търсят и постигат успехите в живота.

Миналият месец споделих всичко това с вас в София, а след това и с Мариан в Манчестър. Всичко това резонира в него и той вече подкрепи създаване на такава програма ("Християнски мироглед"), която да бъде част от платформата, която описвам.

 • Модул Личностно развитие

В този модул на младите хора се помага да осъзнаят собствения си потенциал по начин, по който малко от днешните образователни институции могат да го направят. Трудно ми е да опиша колко бях благословен, когато научих за "Лидерска академия" и как буквално всичко, което тя предлага, съвпада с нещата, които винаги съм си представял за една такава програма за личностно обучение. Вече втора година Лидерска Академия и Talent Factory привличат млади хора от цяла България. Това е реална програма, която действа. Базата в Гоце Делчев е изключително голям плюс и това е само началото. Бог координира всичко това - невероятно е как ни свърза с Мариан миналата година и колко много неща съвпадат в това, което вече сме осъзнали като основни проблеми, но също така и като решения.

 • Модул Предприемачески Инкубатор

Всичко до тук би било ценно, но има още нещо. Визията за тази платформа е да съдържа и трети модул, който да мине отвъд полагането на духовни основи и личностно развитие. Тук вече говорим за хора, които са добре кондицирани за летящ старт в живота. Може би някои от тях ще минат през трети модул преди да влязат да учат в някой колеж. Може да минат през този модул, докато са в колежа. Или може би дори след това. Това не е най-важното. Обстовятелствата на всеки са различни. Но това, което е вярно, е, че всеки има нуждата от някой по-зрял от него и с повече възможности да го насръчи, да създаде среда на креативност и позитивна корекция с цел максимален успех.

За целта ще бъдат привлечени тесни специалисти от различни области, които желаят да предадат опита си на млади хора и да бъдат ментори. Провел съм вече разговори с хора в сферата на журналистиката, политическите научи, корпоративното кариерно развитие, развитието като християнски служители и други.

Може да не е все още Робърт Колеж, но дори и като модуларна платформа, едно такова начинание може да се окаже ключово за десетки и стотици млади хора, а от там и за нацията ни като цяло.

2. Семейство и родители

Кои са тези "хора на земята"? Къде са те? Как ще се свържем с такива хора?

Нямам всички отговори, но знам, че ако Бог показва това, Той ще ни даде и възможност да се свръжем с такива хора. Може да се организират конкурси, да се пускат реклами. Но първо и преди всичко трябва да започнем със съществуващия кръг от хора, с които вече ни свързват години на споделяне на битки и победи - с днешните родители на бъдещите победители.

Изключително важно е да се отбележи това, че напълно осъзнавам ролята на семейството и отговорността на всяко семейство да възпита децата си в Божиите пътища. Никоя програма няма да може да направи шампион в живота дете, което е било пренебрегвано в семейството си.

Така че, работата за бъдещите победители започва с работа с настоящите родители.

Родителите ще трябва да се замислят за следните неща и да изберат да са част от едно такова начинание след като стигнат до яснота по следните въпроси:

 • Има ли стойност за един родител да знае, че има такава програма, където отвъде семейната основа и среда, детето му ще бъде подготвено духовно и няма да изгуби вярата си в университета, където ще бъде бомбандирано от всякакви неомарксистки и нео-либерални идеолози и преподаватели?
 • Има ли стойност в това един родител да знае, че детето му ще може да мине през програма, която да му помогне да идентифицира и развие практично лични качества и заложби?
 • Има ли стойност за един родител програма, която включва менторство от успешни и етични личности, които не само могат да бъдат ментори, но и да управляват например - предприемачески фонд, който има капитал да вложи в иновативните идеи и проекти, които развиват детето му?

Ако отговорът е "да", свръзването с такива родители трябва да започне сега!

Именно с оглед на всичко гореописано започнах А/О - АПОСТОЛОС ОНЛАЙН (https://patreon.com/apostolos)

Идеята е освен на място, също така и в Интернет да се свържат хора, които споделят всички тези ценности, които описах по-горе, ако са сериозни за това да се развиват заедно, да се учат от тесни специалисти в дадени области, както и да си помагат едни на други.

 • Не би ли била това първата група от хора, които ще бъдат най-естествено свръзани със стратегията и платформата, които вече описах?
 • Не биха ли дошли измежду тях "правилните хора", които са сериозни за едно такова начинание?
 • Не е ли това един от начините практично да започне едно такова свързане с родители, а от там и с младите хора като част от семействата им?

Основни програмни акценти

 1. В началото бе Словото - достоверност и автентичност на Писанията.
 2. Корени: исторически обзор на юдаизма като основа на християнството.
 3. Да нямаш други богове - духовен обзор на юдаизма, основата на християнството. Моисеевият Закон и Пророците.
 4. Месиански пророчества: възход и падение на Израел.
 5. Изкупление: доктрината за човека и човешкото състояние.
 6. Нов храм: възстановяването на единството с Бог.
 7. На земята както и на Небето - Царството на Исус днес и сега.
 8. Принципи на тълкувание на Писанията.
 9. Любов и ред - божественото и човешкото в естественото семейство.
 10. Първите 300 - гонението и славата на Ранното християнство.
 11. Възход на Исляма и други религиозни влияния.
 12. Спасението на Европа.
 13. Цивилизациите на Хънтингтън.
 14. Изливането на Святия Дух.
 15. Божествената грижа за България през вековете. Обзор.
 16. Божествено изцеление и здраве.
 17. Изобилен живот: труд, кариерно развитие и предприемачество в светлината на Библията.
 18. Общество и свобода.
 19. Наука и технически прогрес.
 20. Юдео-християнска етика и основи на цивилзационното развитие.
 21. Възрожденски гласове.
 22. Вярата по време на комунизма и пост-комунистическото общество.
 23. Интернационални мисии.
 24. Изкуства и духовност.
 25. Сексуалност според Писанията.
 26. Бащинство, майчинство, деца.
 27. Единство с различните християнски конфесии.
 28. Позитивното влияние в популярната култура

"Идете и научете народите на всичко, което съм Ви заповядал..." (Исус, Матей 28 гл. 19 стих.)

Credits:

Created with images by Pexels - "bible blur book close-up document focus light" • vvaniasantoss - "crowds people agglomeration"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.