Det som er privat Holder sig privat

Gode råd til inden du sender et nøgenbillede til en person

- Tænk dig om før du trykker send

- Hvem sender du billedet til? En kæreste, fremmed, veninde osv.

Kender personen mig, kan man se hvem jeg er?

Hvad kan jeg gøre hvis mit billede bliver delt med andre mennesker

- Hvis du er under 18, kan du anmelde det til politiet som børneporno. Hvis du er over kan du også anmelde det, men ikke med lige så stor straf.

- Hvis du bliver mentalt skedet/ramt af det, snak med en psykolog.

- Sørg for at personen som delte billedet, ved at det er meget forkert og ulovligt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.