Cassidy Viollet Gowler „Pokud si nejste jisti, jděte do knihovny.“

 • Narozena: 11. března 1979
 • Ročník: Třetí
 • Kolej: Havraspár
 • Bydliště: Londýn, Lena Southová
 • Příbuzní: Žádní
 • Původ: Čistokrevný
 • Hůlka: Dřevo z hrušně s jádrem z blány dračího srdce
Ten pes nechce chrochtat!
 • Mám ráda: Knihy, hlavně ty mudlovské
 • Nemám ráda: Když je někdo smutný nebo mi lže
 • Nejlepší kamarád: Můj Olík Argent
 • Úhlavní nepřítel: Archie Thiers, Henrik Harden
 • Oblíbené jídlo: Cokoliv z tvarohu, Bertíkovo fazolky tisíckrát jinak
 • Oblíbené zvíře: Všechna až na stonožky, fujky
 • Závislost: Čtení, pojídání fazolek, sbírání bodů, přemýšlení nade vším
 • Zlozvyk: Kousání vnitřní strany úst, mnutí rukou a škrábání na zátylku
Ten obrázek je malinkej, jen 107 gigabitů.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.