SMART PRIORITY NÅR OFFENTLIG TRANSPORT KOMMER FØRST

HVAD ER SMART PRIORITY?

SMART Prio er en cloud-baseret løsning for simpel prioritetsanmodning i signalanlægget, hvor det enten er centralsystemet, eller on-board enheden, der sender positionsdata fra bussen. SMART Prio udnytter de allerede eksisterende systemer og infrastrukturer, og tilbyder dermed en omkostningseffektiv metode til at forbedre rejsetiden for både store, og små busflåder.

Signalanlægget prioriterer anmodninger ud fra bussens position, denne transmitteres direkte fra realtidssystemet. Systemet anvender virtuelle detektorer som kan placeres, og omplaceres i forhold til den aktuelle situation. Prioriterede anmodninger transmitteres fra SMART Prio til signalanlægget og indgår i de eksisterende algoritmer. I den webbaserede grænseflade kan du overvåge, interagere, undersøge systemets ydeevne, og hente statistikker.

FORDELE

  • FORBEDREDE REJSETIDER – Køretiden reduceres når signalanlægget prioriterer bussen.
  • LET AT IMPLEMENTERE – Udnytter eksisterende hardware og infrastruktur samt genbruger signalanlæggets eksisterende busprioritets algoritme.
  • SKALERBAR LØSNING - Passer til både små og store bussflåder.
  • FLEKSIBEL - Enkel at tilpasse til eksisterende system med virtuelle detekteringspunkter.
  • YDEEVNE – Tilbyder værktøj til at følge op på busprioterings funktionerne i alle tilsluttede signalanlæg.
WWW.SWARCO.DK

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.