Zeur Niet wieske van den BERG

Hallo, Mijn naam is Wieske van den berg en voor een opdracht voor school heb ik een logo ontwerpen voor het koor 'Zeur niet'. Ik ga u vertellen wat mijn stappen zijn geweest en hoe ik tot mijn logo ben gekomen.

Vooronderzoek:

Voor mijn vooronderzoek heb ik naar de website gekeken van Zeur niet. Wat mij opviel is dat er veel rood tinten werden gebruikt en ze ook rood aanhadden op de foto's. Ik heb gezocht op de naam zeur niet en vond toen een liedje en een musical. Ik heb geprobeerd daar iets mee te doen maar dat ik uiteindelijk niet gelukt. Daarnaast heb ik opschreven waar ik aan moest denken bij het woord koor. Ik moest denken aan zingen, liederen en de kerk.

Schetsen:

Na mijn vooronderzoek heb ik schetsen gemaakt. Ik twijfelde tussen het meisje wat zeur niet roept of de microfoon. Uiteindelijk vond ik het meisje toch ongepast omdat het lijkt alsof ze schreeuwt i.p.v dat ze zingt. Daarom heb ik voor de microfoon gekozen.

Typografisch schema:

Na het schetsen heb ik bedacht wat ik wilde qua letters en kleur. Ik wilde sowieso de kleur rood gebruiken, omdat die kleur vaak terug komt op website. Voor de rest heb ik ook nog zwart en wit als kleur gekozen. Het lettertype is MF I love glitter.

Uitgewerkte schetsen:

Ik ben in Adobe Illustrator aan de slag gegaan met het logo en ik heb drie verschillende versies gemaakt. Ik heb eerst op internet een plaatje van een microfoon opgezocht ter inspiratie. Daarna heb ik in Illustrator de microfoon getekend en kleur gegeven. Toen heb ik de tekst toegevoegd en het snoer dat uit de microfoon komt. Ik heb gespeeld met de kleuren en de plek van de letters. Ik heb ze in en uit de microfoon gezet. Uiteindelijk zijn dit de logo's geworden.

Versie 1
Versie 2
Versie 3

Uitslag:

Ik heb gekozen voor versie 2. Ik heb hiervoor gekozen omdat het rood goed terug komt in het logo. Ook vind ik de letter in het zwart mooier dan in het rood.

Ik heb met veel plezier aan deze opdracht gewerkt en ik vind het eindresultaat goed gelukt.

Bedankt voor het lezen, Wieske van den Berg

Credits:

koor 'Zeur niet' Amersfoort

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.