Loading

Meandert(h)aal 21 augustus 2020

Schooljaar 2020 - 2021 is begonnen !!

Bij de start.

Van onze oud-collega Henriëtte Bosman kregen we tijdens de vakantie onderstaand gedicht doorgestuurd. Ze kwam het tegen langs de route tijdens het wandelen van een etappe van het Pieterpad in Zuid-Limburg. De inhoud van het gedicht is prachtig als metafoor te gebruiken voor onze school en het komende schooljaar. Hopelijk meandert u met ons mee!

We blijven voorzichtig.

Covid 19 blijft ons ook na de zomervakantie in zijn greep houden. We hadden gehoopt dat we na de zomervakantie elkaar weer op een normale manier zouden kunnen ontmoeten. Helaas loopt het anders en laat het virus ons voorlopig nog niet met rust. We handhaven het protocol zoals dat voor de vakantie is opgesteld. De hoofdregels houden we nadrukkelijk in acht. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar, bij de bekende coronaklachten blijven we thuis en we blijven natuurlijk regelmatig onze handen wassen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd gelden geen afstandsregels. Toch proberen de leerkrachten ten opzichte van onze leerlingen, voor zover mogelijk, afstand te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we de risico's op een coronabesmetting binnen de gemeenschap rondom school zo klein mogelijk houden. Hiervoor is geduld, vasthoudendheid, begrip en respect nodig. Laten we elkaar alert houden !

Kind op maandag.

De Bijbel

Elke week klinken op school verhalen uit de Bijbel. Maar hoe komen we eigenlijk aan die verhalen? Deze week horen de kinderen over vondsten van oude handschriften in Qumran en ontdekken ze dat ook in de Bijbelse tijd al delen van onze Bijbel gelezen werden als heilige Schrift.

Luizencontrole.

I.v.m. de corona-afspraken worden de leerlingen niet gecontroleerd op luizen. Wij verzoeken u om uw kinderen regelmatig zelf op deze ongewenste bezoekers te controleren en indien nodig de gewenste maatregelen te nemen.

Parkeren.

Het was weer even wennen de afgelopen week bij het brengen en halen van de leerlingen. Waar parkeer je de auto op een keurige manier in de buurt van school? De afspraak is om dat niet aan de Lochtersweg voor de school te doen. De verkeerssituatie voor school moet overzichtelijk en veilig zijn.

Informatieavond.

Wij zoeken nog naar een vorm om de informatieavond te organiseren op 3 september. Mogen we eventueel in kleine groepjes in school of organiseren we een meeting in Teams op het account van de leerlingen? In het verlengde hiervan denken we ook na over de manier waarop de startgesprekken gehouden kunnen worden. We bespreken met andere scholen wat mogelijk is. U hoort van ons...............

Agenda.

Hulpfonds.

Heeft u een laag inkomen en woont u in de gemeente Hellendoorn? Dan kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind. Hiervoor kunt u een beroep doen op het Kindpakket van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl vindt u een rekentool waarmee u kunt nagaan of dit voor u van toepassing is. Ook leest u op deze website hoe u de vergoeding kunt aanvragen. U kunt ook een e-mail sturen naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl voor meer informatie.

Namens Stichting Hulpfonds Hellendoorn Kindpakket, Richard Verschoor (coördinator)

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Unknown - "Free photo Back To School Schulbeginn The End Of The ..." • Alexa Williams - "untitled image" • Unknown - "Volunteer Hands Help · Free image on Pixabay" • Pineapple Supply Co. - "🍍"