Hartmans Netwerk Voorjaarscongres 2016 | Maastricht

Hartmans Netwerk:

klaar voor de toekomst?

Ontwikkelingen signaleren, waarderen, realiseren en internaliseren

Welkom in Mestreech

Welkom bij het voorjaarscongres van het Hartmans Netwerk!

Op 9 en 10 juni 2016 zijn we te gast bij de gemeente Maastricht. Via deze page geven we je alvast een klein inkijkje in het programma. Van uitdagende en internationale sprekers, culinaire hoogtepunten, goede gesprekken en persoonlijke reflectie. Alle ingrediënten voor een geweldig congres!

Programma

We leven in een tijd van grote ontwikkelingen. Veranderingen die impact hebben op ons dagelijks leven en op de toekomst. We hebben het niet alleen over demografische of technologische ontwikkeling zoals robotisering, waardoor er voor grote groepen van de beroepsbevolking het werk verdwijnt. Denk aan praktische ontwikkeling als de zelfrijdende auto waardoor niet iedereen meer een eigen auto nodig heeft en de consequenties voor de inrichting van de buitenruimte of slimme fietspaden waarbij de verlichting de fietsers volgt en zo minder energie verbruikt. Maar:

  • Hoe ontstaan ideeën en ontwikkelingen in de samenleving?
  • Hoe weet je nu welke ontwikkeling straks echte verandering teweeg gaat brengen?
  • Hoe krijg je een grote, ambtelijke organisatie mee in ontwikkelingen en praktische innovaties?
  • Hoe bepaal je nu eigenlijk je eigen positie en richting in een wereld die continu in ontwikkeling is?

Al deze vragen komen aan bod tijdens het voorjaarscongres. Tijdens vier inhoudelijke blokken nemen onze sprekers je mee, soms in de vorm van een lezing, soms actief in werkgroepen.

Sprekers en genodigden

Kevin J. Krizek

Professor & Director, Program in Environmental Design (ENVD) | University of Colorado Boulder

Visiting Professor of Cycling in Changing Urban Regions | Radboud University, Institute for Management Research (the Netherlands)

Piet Buijtels

Gemeentesecretaris / algemeen directeur | gemeente Maastricht

Bestuurslid | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Kevin Mayne

Director of Development | European Cyclists’ Federation (ECF)

Hanneke van der meer

Trainer en coach | Meer & Co

Paul Hanraets

Programmamanager | Rijkswaterstaat

Het Hotel

Stationsplein 1C, 6221 BT Maastricht

En nog wat 'locaties'

Praktische info

We verwachten jullie op donderdag 9 juni om 9.30 uur op het stadskantoor van de gemeente Maastricht. Het adres is: Mosae Forum 10, Maastricht. Dit is ruim 10 minuten lopen van het Centraal Station.

Het programma duurt tot vrijdag 10 juni 17:30 uur. Na die tijd is er voor de liefhebbers natuurlijk nog ruimte om te gaan borrelen, eten of de grote reis naar het noorden te aanvaarden.

wij hebben er zin in!

"ammezeer uuch, meh neet boete de sjraom"
Created with images by Jorge Franganillo - "Maastricht" • >WouteR< - "Vrijthof Maastricht Sunset" • waldomiguez - "bonnefanten museum museum maastricht" • Jorge Franganillo - "Maastricht: Café Zuid" • Bert Kaufmann - "Maastricht Limburg" • Jorge Franganillo - "Maastricht: Vrijthof" • Jorge Franganillo - "Stadhuis van Maastricht" • b.frahm - "Bikes"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.