Loading

Zin in extra's bij aankoop van je serre bij deze warmte?

De Belgische nationale ploeg gaat naar de kleine finale van het WK-voetbal!

Onze Belgen hebben met trots gestreden, maar de Fransen waren te sterk. Op naar de kleine finale dus, waar we bij ACD nog luidkeels mee supporteren voor die derde plek!

Bij aankoop van een Prestige serre op de dag van de wedstrijd krijg je er niet alleen een gratis hordeur bij... Wij geven er nog een zweetslang, zweetslangkit en automatische raamopener gratis bovenop! Ook nu geven wij opnieuw de goede voorzet!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.