Villanymotor Egypólusú motor

A motor tartozékai

1.Neodímium mágnes
2.Rézvezeték
3.AAA Elem

A működési elve:Az egypólusú motor egy egyenáramú villamosmotor, ami egy állandó körirányú mozgást hoz létre. Az alábbi ábra szemlélteti az alapvető működési elvét. Az egyenáramú tápegység (AAA elem) egyik kivezetéséhez egy állandó mágnes van rögzítve. Ezt egy vezető drót köti össze a másik kivezetéssel, így záródik az áramkör. Fontos, hogy a drót szabadon foroghasson, miközben zárva tartja az áramkört. Ebben az esetben "I" áram kezd folyni a vezetékben, ami mágneses mezőt hoz létre. Ennek és az állandó mágnes mágneses mezejének (B) kölcsönhatására létrejön a Lorentz-erő (F), melynek iránya merőleges I-re és B-re is egyaránt. Amint az ábra is mutatja, a baloldali erő a síkra merőlegesen befele, míg a jobboldali erő a síkra merőlegesen kifele mutat. Mivel a drót szabadon mozoghat, ezen erők hatására el kezd az óramutató járásával megegyező irányban forogni. Mivel nem változik az állandó mágnes polaritása (innen jön a név, egypólusú), így az erők iránya is azonos marad. Tehát a forgás iránya sem fog változni.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.