Martin Nikolajev Kes ma olen?

Minu nimi on Martin. Olen 20-aastane juuratudeng, kel on lisaks erialast tulenevale õigustehnilisele küljele ka loominguline lähenemine elule läbi fotograafia. Mulle meeldib arvata, et minust ei sirgu oma ala kuiv tehnik, vaid tänu oma varjatud loomingulisele küljele - oma ala õigluse ja headuse kunstnik.
Fotograafia on mu hobi, kuid ma teen seda kirega.
Iga nupuvajutusega proovin eelmist pilti parandada ning oma taset tõsta
Oma töös eelistan ühe inimesega pildistamist mitmele. Olen arvamusel, et taolise lähenemisega suudan ma luua palju meeldivama õhkkonna ning mugavama oleku pildistatava jaoks. Tean, et olles inimesega üks ühele väljendub mu kreatiivne pool paremini.
Pildistamised ei ole piiritletud mõne minu poolt seatud kindla koha või temaatikaga, kuna olen kindel, et kõige köitvama väljundi välja mõtlemise võtmeks on justnimelt suhtlus modelliga, kelle olek on mind juba eelnevalt inspireerinud.
Oma loomingus meeldib mulle enamjaolt keskenduda värvidele, mis meid ümbritsevad. Olen eelkõige värvilise pildi looja.
Pildistades ei keskendu ma ainult inimesele mu ees, vaid proovin esile tuua ka ümbrust, kus pilt tehtud on. Olen arvamusel, et keskkond, milles pilt luuakse, on sama tähtis kui modell, kes pildil fookuses on.
Eelnevalt mainitud fakti jätkuks pean aga mainima, et samas ei puudu minu klõpsudest ka mustvalgeid jäädvustusi.
Mulle meeldib luua. Mulle meeldib edasi anda lugusid. Olen iga hetkega pürgimas aina kõrgemale nii fotograafias kui ka elus üldiselt.

''The sky's the limit, that's what they told the fool, I disguised the limit, now I'm aiming for the sun and moon''

Created By
Martin Nikolajev
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.