BardelaereMuseum-Lembeke Café & Museum

Van Eeklo langs het fietspad tot de Lembeekse bossen gefietst langs een mooi en rustig landschap. (geen auto gezien)

Gestopt aan de Bardelaere-straat en de fiets laten rusten om de ludieke sfeer van het Bardelaere-terras te ontdekken.

Krüger leeft er nog, de Export is er verkrijgbaar

Het was er rustig, want de eerste dag open!

Lekker kuieren op een traktor zetel. Kussens beschikbaar
Ludieke omgeving
Ook de seizoenen zijn er voorgesteld
Het bestuur en het kader-personeel groeten je !!!
Gekker moet het niet worden
Er is ook het beroemde MUSEUM waar je alle oude gebruiksvoorwerpen kan bekijken

Tevreden met onze uitstap, mooi weer en vriendelijke bediening.

Voor herhaling vatbaar

Created By
Donald Claeys
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.