Loading

DIGIÕPE ILMA ÕPILASTE DIGIVAHENDITETA iLONA sÄÄLIK

Õppimise jaoks loodud digirakendusi on väga palju ja õnneks tuleb neid ka kogu aeg juurde. Kahjuks mõned asjad piiravad nende kasutamist, nagu näiteks ebapiisav nutivahendite arv, vanus ja/või ebapiisavad digioskused. On mõned võimalused, kuidas sellistes olukordades ikkagi digiõpet saab kasutada. Selleks on vaja siis ainult õpetaja digivahendit, näiteks arvutit ja digioskust. Järgnevalt mõned näited.

Esimeseks soovitan kasutada sellist veebilehte nagu https://classroomscreen.com/. Saad ühel leheküljel taimeri, õnneratta, müratestija, täringu ja tagasisidevormi. Ja seda kõike ainult ühe digivahendiga :)

Kahoot! / Quizlet Live

Kahoot! sobib paljudeks asjadeks: traditsiooniliseks viktoriiniks, uue asja õppimiseks, motiveerivaks vahepalaks või arvamuse avaldamiseks. Tavaliselt on vastamiseks vaja igal õpilasel nutivahendit, aga selle saab asendada erivärvi kõrtega, värviliste paberitega või post it märkmepaberitega. Ja kui seda meetodit kasutada sarnaselt quizlet live-mänguga, kus ainult ühel tiimist on õige vastus, siis tuleks jagada rühmas osalejatele igale ühele erinev värv.

PLICKERS

Õpetaja teeb plickers.com keskkonnas valmis valikvastustega küsimused ja prindib vastuste kaardid. Jagab nummerdatud kaardid õpilastele ja kui õpilased vastavad, siis skännib oma mobiiliga vastused ülestõstetud kaartidelt. Kui kaardi numbrid seotakse õppijate nimedega, siis saab seda ka edukalt hindamiseks kasutada.

Google slides: "AUS" MÄNG

Ausa mängu põhjaks on Google slaidid, mis annavad sulle mängulauale 9 numbrit. Õpetajal tuleb mõelda 9 küsimust. Küsimused võivad iga kord erinevad olla. Tiimid valivad küsimuse numbri ja selle, kas õige vastuse korral jätavad punktid endale või kingivad mõnele teisele tiimile. Õigete vastuste eest on võimalik saada näiteks -2 või +3 punkti.

Created By
Ilona Säälik
Appreciate

Credits:

Created with images by JESHOOTS-com - "laptop woman education" • PhotoMIX-Company - "google on your smartphone search internet"