Multi-dimensionale Verhalen de kracht van media en story telling voor meeslepende verhalen

De historicus, schrijver, journalist en vertaler Philipp Blom noemt de mens een verhalende diersoort. Daarmee brengt hij de essentie van onze communicatie onder woorden.

Sprookjes, mythes, legendes, parabels, verhaaltjes voor het slapengaan; boodschappen verpakken we bij voorkeur in een verhaal om te zorgen dat het in onze herinnering verankerd blijft. Sommige beschavingen, zoals de Aboriginals in Australië, vertrouwden zelfs bijna geheel op verhalen om kennis en cultuur over te dragen. Tegenwoordig kunnen we daarvoor, behalve het gesproken woord, een enorme hoeveelheid andere media gebruiken. Toch blijven de principes hetzelfde als in de tijd van rots-tekeningen en simpele klanken.

De grote kracht van communicatie ligt in 1. de keuze van de juiste media voor de juiste doelgroep en 2. een boeiend verhaal met meerdere dimensies (invalshoeken, standpunten en verhaallijnen). Vertel authentieke, integere verhalen via goed gekozen media en 'dimensies' en je krijgt de kans je doelgroep écht te betrekken.

De vier 'lagen' van multidimensionale verhalen(MV):

 1. Storytelling; de kracht van verhalen. Een goed verhaal onthouden we veel beter dan losse feiten. Het verhaal sluit naadloos aan bij de manier waarop onze hersenen informatie verwerken.
 2. Visual storytelling; de kracht van beelden. Beeld is een krachtig instrument om een verhaal te verankeren in ons hoofd. Zoals een weerkaart veel meer 'zegt' dan de afzonderlijke informatie over windrichting, neerslag en temperatuur, zo is een goed gevisualiseerd 'verhaal' meer dan de som der delen.
 3. Multimedia; de kracht van verschillende informatiedragers. Door het gebruik van verschillende media (combinaties) zoals tekst, foto, video, audio, illustraties en infographics, social media, e-books, apps/games kun je communicatie op maat maken voor je doelgroep.
 4. Multidimensionale verhalen; de kracht van content in context. Zoals de verschillende verhaallijnen in een roman diepte geven aan de karakters en hun drijfveren, zo ontstaat in een Multidimensionaal Verhaal perspectief, beleving en betrokkenheid. Door een verhaal via verschillende media, invalshoeken, verhaallijnen en vanuit verschillende 'standpunten' weer te geven wordt het rond en invoelbaar.

Wat is het niet! MV zijn geen vluggertjes, geen eendagsvliegen. Ze hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen; ze moeten rijpen.

Dat is een nadeel omdat je niet meteen resultaat ziet. Maar het is ook een voordeel, omdat je de tijd hebt om een echte relatie aan te gaan met je doelgroep(en). Je krijgt de tijd die relatie(s) te ontwikkelen, uit te bouwen en te verdiepen.

Wat is het wel! Er schuilt ook een zeker afbreukrisico in het aangaan van een langdurige relatie met je doelgroep, net als in alle vormen van PR en marketing. Drie essentiële elementen van multidimensionale verhalen zijn authenticiteit, integriteit en transparantie. Als je verhaal niet authentiek is prikt je doelgroep daar zo doorheen. En als je drijfveren niet integer zijn hou je dat ook niet lang verborgen. Ten derde moet je bereid zijn het hele verhaal te vertellen, inclusief de strijd en de mislukkingen.

Een plat juichverhaal keert zich onherroepelijk tegen je. Juist de worstelingen en tegenslagen maken je verhaal rond en 'relatable' en geven diepte en betrokkenheid. Een goed MV is authentiek, integer en transparant; de beloning is betrokkenheid van je doelgroep.

Voorbeelden, inspiratie en bibliografie:

 1. Tom Peeters, blogger | 8 december 2015, 10:19 Adformatie: Content overload wordt dé uitdaging van 2016
 2. Jan Driessen, redacteur van Communicatie (27 januari 2016): Onderschatting van de aandacht en tijd die goede content vraagt.
 3. http://static1.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/2015/klimaat/
 4. http://www.imperialcourtsproject.com/
 5. http://www.nuformer.com/nl/
 6. http://www.bordenstift.nl/
 7. http://www.vizualism.nl/
 8. http://www.digitalinformationworld.com/
 9. http://www.digitalinformationworld.com/2016/04/which-social-media-channels-should-iuse-for-my-business.html
 10. https://www.youtube.com/watch?v=CyoMp2JceOw (Winston Churchill)
 11. https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE (Martin Luther King)
 12. http://www.eendenkooivanruigoord.nl/
 13. https://www.facebook.com/EendenkooiVanRuigoord/
 14. Gelders Restauratie Centrum
 15. Facebook Gelders Restauratie Centrum
 16. Boek 'Storypower – verhalen die je organisatie veranderen.' Annet Scheringa, 2013.
 17. Zie ook: http://www.storypower-verhalendiejeorganisatieveranderen.nl/
 18. Boek: 'Stories that Move Mountains: Storytelling and Visual Design for Persuasive Presentations' (John Wiley & Sons Ltd., Martin Sykes, A. Nicklas Malik, and Mark D. West, 2013): (Nederlandse titel: Overtuigen met storytelling)
 19. Boek: 'Ga uitgeven. Staatsgreep in de media.' Sjuul Paradijs & Jan-Kees Emmer, Trusted Media, 2016
 20. 'Handboek verhalende journalistiek', Henk Blanken en Wim de Jong, Atlas Contact, Tweede druk, Februari 2015.
 21. Boek: Visuele Communicatie, Leo van de Pas, Thieme Meulenhoff 2005.
 22. Boek: Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers. Jos van den Broek e.a., Boom Lemma, 2010.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.