Loading

Content in context: Multidimensionale Verhalen Van tekst naar 'beleving': met (social) media en storytelling meeslepende verhalen bouwen om je doelgroep echt te betrekken.

De historicus, schrijver, journalist en vertaler Philipp Blom noemt de mens een verhalende diersoort. Daarmee brengt hij de essentie van onze communicatie onder woorden.

Sprookjes, mythes, legendes, parabels, verhaaltjes voor het slapengaan; boodschappen verpakken we bij voorkeur in een verhaal om te zorgen dat het in onze herinnering verankerd blijft. Tegenwoordig kunnen we daarvoor, behalve het gesproken woord, een enorme hoeveelheid andere media en communicatie-kanalen gebruiken. Toch blijven de principes dezelfde.

De grote kracht van multidimensionale verhalen ligt in de juiste combinatie van 1. de keuze van de juiste media en kanalen voor de juiste doelgroep en 2. een boeiend verhaal met meerdere dimensies (invalshoeken, standpunten en verhaallijnen). Gebruik Storytelling om authentieke, integere verhalen te vertellen via goed gekozen media en 'dimensies' en je krijgt de kans je doelgroepen écht te betrekken.

Het verhaal áchter de foto bepaalt vaak de meerwaarde voor de kijker.

De vier 'lagen' van multidimensionale verhalen(MV):

  1. Storytelling; de kracht van verhalen. Een goed verhaal onthouden we veel beter dan losse feiten. Het verhaal sluit naadloos aan bij de manier waarop onze hersenen informatie verwerken. Storytelling structureert de manier waarop je verhalen maakt en presenteert.
  2. Visual storytelling; de kracht van beelden. Beeld is een krachtig instrument om een verhaal te verankeren in ons hoofd. Zoals een weerkaart veel meer 'zegt' dan de afzonderlijke informatie over windrichting, neerslag en temperatuur, zo is een goed gevisualiseerd verhaal meer dan de som der delen. Zo maak je de stap van verhaal naar 'beleving'.
  3. Multimedia; de kracht van verschillende informatiedragers en communicatiekanalen. Door het gebruik van verschillende media en kanalen kun je communicatie op maat maken voor je doelgroep: voorbeelden zijn (combinaties van) tekst, foto, video, audio, illustraties en infographics, e-books, apps , games, en social media als Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en Snapchat .
  4. Multidimensionale verhalen; de kracht van content in context. Zoals de verschillende verhaallijnen in een roman diepte geven aan de karakters en hun drijfveren, zo ontstaat in een Multidimensionaal Verhaal perspectief, beleving/ervaring en betrokkenheid. Door een verhaal via de verschillende media en kanalen en vanuit verschillende invalshoeken, verhaallijnen en 'standpunten' weer te geven wordt het 'rond', invoelbaar en meeslepend.

Voorbeeld: de eendenkooi van Ruigoord

www.eendenkooivanruigoord.nl / https://www.facebook.com/EendenkooiVanRuigoord/

Gebruikte instrumenten en media

Bij het verhaal over de eendenkooi van Ruigoord hebben we gebruik gemaakt van website, Facebook, Twitter, tekst, fotografie en video. De video, gemaakt door Huib J. Lirb, is uitgebracht in drie versies, voor verschillende gelegenheden en doelgroepen: 3, 10 en 21 minuten.

De verhalen achter een waterbergingsvijver op de zuidpunt van het voormalige eiland Ruigoord

In de groene rand van het westelijk havengebied van Amsterdam is op historische kaarten een eendenkooi te herkennen. Die heeft daar, op de zuidpunt van het voormalige eiland Ruigoord, sinds 1652 gelegen. In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam reconstrueert Stichting het Eiland op dit onooglijke plekje 'de eendenkooi van Ruigoord'. De eerste functie is waterberging voor het Atlas park, een bedrijventerrein. De toegevoegde waarden van het reconstrueren van een oude eendenkooi in het moderne landschap zijn o.a. cultuurhistorie, recreatie, voorlichting, biodiversiteit en re-integratie; allemaal prachtige verhalen die de beleving van een grote groep belanghebbenden en belangstellenden zeer positief beïnvloeden.
Ondanks de kleine afmeting van de eendenkooi van Ruigoord, van nog geen hectare, neemt de biodiversiteit in de omgeving snel toe. Orchideeën, Lepelaars, IJsvogels, Vleermuizen en Vossen hebben het kleinen natuurgebiedje al ontdekt.
Werkloze Amsterdamse jongeren leveren een bijdrage aan de bouw van de eendenkooi en anderen nuttige projecten, zoals de bouw van vleermuizenkasten en insectenhotels voor de directe omgeving. Zij krijgen daarmee de kans vaardigheden te leren en zo een nieuw perspectief op hun toekomst op te doen; als het even kan in de havens en de bedrijven in het gebied. Zo verbindt het Havenbedrijf zich op een positieve manier aan de stad

Multidimensionale verhalen?

Waarom 'multidimensionale verhalen? De marketing- , uitgeef- , nieuws- en public relations-werelden hebben 'contentcommunicatie' al een tijdje massaal omarmd en geven daar ieder hun eigen namen aan: contentmarketing, omni channel, crossmediale of transmediale communicatie en verhalende journalistiek om een paar voorbeelden te noemen. Wat ze gemeen hebben zijn de genoemde vier lagen. Wij gebruiken hier de naam 'multidimensionale verhalen' (MV) als overkoepelende term.

Wat zijn MV niet! MV zijn geen vluggertjes, geen eendagsvliegen. Ze hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen; ze moeten rijpen.Dat is een nadeel omdat je niet meteen resultaat ziet. Maar het is ook een voordeel, omdat je de tijd hebt om een echte relatie aan te gaan met je doelgroep(en). Je krijgt de tijd die relatie(s) te ontwikkelen, uit te bouwen en te verdiepen.

Wat zijn MV wel! Een goed MV is authentiek, integer en transparant; de beloning is betrokkenheid van je doelgroep. Er schuilt natuurlijk ook een zeker afbreukrisico in het aangaan van een langdurige relatie met je doelgroep, net als in alle vormen van PR en marketing. Als je verhaal niet authentiek is, dan prikt je doelgroep daar zo doorheen. En als je drijfveren niet integer zijn, dan hou je dat ook niet lang verborgen. Ten derde moet je bereid zijn het hele verhaal te vertellen, inclusief de strijd en de mislukkingen. Een plat juichverhaal keert zich onherroepelijk tegen je. Juist de worstelingen en tegenslagen maken je verhaal rond en 'relatable' en geven diepte en betrokkenheid.

Voorbeeld: het Gelders Restauratie Centrum

https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/

https://www.facebook.com/geldersrestauratiecentrum/

Gebruikte instrumenten en media

Website met nieuwsbrief, video en Facebook. De website is natuurlijk responsive omdat de verschillende doelgroepen (jonge timmerlieden en metselaars, architecten, aannemers, eigenaren van monumenten, ambtenaren, bestuurders en politici) veelal mobiel informatie zoeken.

Hoogwaardige kennis en ontmoetingsplaats voor Gelders cultureel erfgoed

Het Gelders Restauratie Centrum biedt hoogwaardige kennis, praktijkgerichte cursussen en erkende vakopleidingen voor mensen en bedrijven in de restauratiebranche. Het wil daarnaast een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland.
Hoogwaardige kennis: Het GRC organiseert samen met verschillende instituten opleidingen, cursussen en andere kennisoverdracht. Voor timmerlieden en metselaars bijvoorbeeld is dat, in samenwerking met het Graafschap College (Doetinchem), een MBO-4 opleiding tot 'specialist restauratie'. Er is op dit moment veel vraag naar goede vaklieden. Er zijn dus veel kansen voor competente ambachtslieden.
Ontmoetingsplaats: het kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals hier op Kasteel Doorwerth, om kennis over de (on)mogelijkheden van restauratie snel te verspreiden.

Ook voor non-profitorganisaties en MKB valt er veel te halen.

Grote bedrijven, die hun eigen verhaal willen vertellen via hun eigen media, hebben, net als persdiensten en krantenuitgevers, vaak hun eigen 'newsroom' ingericht. Maar voor een authentiek, integer verhaal is dat niet nodig. Een website, facebook, 'good old' e-mail, instagram, twitter, snapchat, nieuwsbrieven, radio, luisterboeken en podcasts, e-books, print, interviews, beurzen en tentoonstellingen zijn allemaal bruikbaar om je doelgroep te bereiken; de mogelijkheden zijn eindeloos. Het mooie is dat je daar tegenwoordig niet per se groot en rijk voor hoeft te zijn. Het bepalende is waar jouw doelgroep te vinden is en waar hun interesses liggen.

Oh ja, ...nog één ding. Van luisteren word je wijzer. Als je je doelgroep bereikt en betrokken hebt, gaat die 'deelnemen' in jouw product of project. Dat betekent, dat zij jou gaan vertellen wat ze ervan vinden. En daarvan word jij wijzer en je product beter. Een stabiel 'verdien'model krijg je meestal pas als je langdurige betrokkenheid van je klanten hebt georganiseerd. En dat krijg je als je goed naar ze luistert.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.