Cami Halısı Fiyatları Gülseven Halı, cami halısı üretimini dünya standartlarında yapmaktadır.

cami halısı fiyatı

Cami Halısı Fiyatları

Gülseven Halı, cami halısı üretimini dünya standartlarında yapmaktadır. Tübitak kurumundan almış olduğu kalite belgesini web sitesinde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda TFI kurumundan alev almazlık konusunda incelenip, onaylandığına dair gerekli sertifikayı da web sitesinde görebilirsiniz.

Cami halısı fiyatları; kalite ve kullanılan iplik türüne göre değişmektedir. Piyasa da bulunan akrilik, yün, polyamid ve polipropilen ürünler fiyata göre değişiklik göstermektedir. Burada en önemli nokta fiyat unsurunun kalite ile yatay seyretmesidir.

Yün halı, doğal bir ham medde olan yünden üretildiğinden insan sağlığına ve çevreye hiçbir zararı yoktur.

Akrilik halı, petrolden üretilen sentetik ve çevreyi kirleten bir üründür.

Yün cami halı, alev almaz ve alev yürütmez özelliğe sahiptir. Sadece alev tutulan bölge yanar ve yanarken çıkardığı duman öldürücü değildir. Akrilik halı, çok hızlı yanıcıdır ve yanarken çıkardığı duman çok zehirli bir gazdır.

Bu bakımdan AB ülkelerinde ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi daha pek çok ülkede oteller ve diğer toplu kullanım alanlarında akrilik halıların kullanılması yasaktır.

Yün halı, kendi ağırlığının %35’i kadar nem alabilir. Bu bakımdan, kışın sıcak tutar ve yazın terletmez. Havadaki nem kuruyunca üzerindeki nemi geri verir. Böylece serili bulunduğu ortamda doğal nem ayarı yapar.

Akrilik halının nem alma-verme özelliği yoktur. Dolayısıyla sağlıklı değildir. Kışın soğuk, yazın terleticidir.

Yün sünger gibi gözenekli olduğundan çok hafiftir. Bu gözenekler sayesinde çok iyi yalıtım özelliğine sahiptir. Yün hafif olduğu için, aynı gramajda bir akrilik halıya göre daha dolgun ve sık yapılı bir yün elde edilir.

Akrilik elyafın yapısında sünger gibi gözenekler yoktur. Akrilik ağır çektiği için yüne göre daha fazla malzeme ister. 4 kg. bir yün halının kalite ve konforu ancak 5 kg. akrilik halı ile sağlanır.

Yün halı yeni iken biraz mat görünür. Ancak iyi ve düzenli temizlenen bir yün halı, kullanıldıkça parlar ve güzelleşir.

Akrilik halı yeni iken canlı ve göze hoş gelir.

Ancak yıllar içinde kullandıkça renkler matlaşır, keçeleşir ve soluk bir görünüm alır.

Yün halının tuşesi akrilik halıya göre biraz daha serttir. Bu sertlik halının kısa sürede deforme olmasını önler.

Akrilik halı, yün halıya göre daha yumuşaktır. Dolayısıyla çok çabuk deforme olabilir.

Yün, yüksek yaylanma kabiliyetine sahip olduğu için baskı uygulanan kısımlar (ayak ve diz kısımları ) ezilmeye karşı yaylanarak direnç gösterir. Bu sayede görüntü bozukluğu önlenmiş olur.

Akrilikte yaylanma kabiliyeti çok düşüktür. Yün halıya göre baskı uygulanan kısımlar ( ayak ve diz kısımları ) ezilmeye direnç gösteremez ve kötü bir halı görünümü oluşur.

Yün, aşınmaya karşı dirençli bir ham madde olduğu için uzun yıllar kullanılabilir. O yüzden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelmiş yün halılar mevcuttur.

Akrilik aşınmaya karşı direnci zayıf olan bir petrol ürünüdür. Yün halılara göre daha hızlı yıpranır ve eskir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.