Víkingasafnið

þetta fyrir ofan er Víkingasafnið í Reykjanesbæ og þar geturðu séð víkingaskip og annað víkinga dót sem er mjög skemmtilegt að skoða og þetta er mjög vel gert

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.