Loading

System WMS.net Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

System WMS

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej.

Oprogramowanie magazynowe

Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems), by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub system Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie. Jest to również praktyczne narzędzie komunikacji pomiędzy magazynem a nadrzędnym systemem ERP. Wszelkie czynności magazynowe zostają odnotowane w systemie WMS oraz są komunikowane na zasadzie OnLine lub OffLine z systemem zarządzania firmą klasy ERP.

Oprogramowanie magazynowe

Studio Magazyn WMS.net to specjalistyczne rozwiązanie do obsługi magazynu wysokiego składowania z możliwością szczegółowej ewidencji obrotów wg numerów partii lub serii oraz dat ważności.

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania), w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ewidencji ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Usługi magazynowania

Szczególną funkcjonalność programu zapewnia wersja do prowadzenia magazynu na zasadzie usług magazynowania (outsourcing logistyczny), gdzie podmiot wykorzystujący program prowadzi ewidencję w podziale na firmy, którym świadczy usługi magazynowania. W takim wypadku właścicielem towaru przechowywanego w magazynie jest inny podmiot, który obciążany jest za usługi związane z przechowywaniem wraz z usługami przyjęcia, wydania, komisjonowania, etykietowania, pakowania itp. System WMS.net nie tylko pozwala obsługiwać jednocześnie wiele firm w jednym magazynie, ale także wspiera naliczanie kosztów usług logistycznych za świadczone usługi wg indywidualnych cenników.

Magazyn Wysokiego Składowania

Najważniejszą cechą systemu WMS jest wspieranie i organizacja pracy magazynu wysokiego składowania lub magazynów ze zdefiniowanymi strefami odkładczymi (BIN). Program pozwala definiować w dowolny sposób strefy i miejsca składowania, w których będą przechowywane pozycje magazynowe. Najczęściej wykorzystywane strefy magazynowe to: strefa przyjęć, strefa składowania, strefa kompletacji, strefa wydań, strefa reklamacji. Każda ze stref może mieć szczegółowo oznakowane miejsce składowania określające dokładne położenie w magazynie za pomocą współrzędnych X, Y i Z. Współrzędne kodowane są w postaci tzw adresu lokacji.

Kolektory danych i skanowanie

W ramach aplikacji dostępny jest moduł na radiowy terminal z systemem Android za pomocą którego potwierdzane są dostawy oraz wydania z magazynu. Ponadto terminale znajdują szereg dodatkowych zastosowań np. przy inwentaryzacji magazynu, weryfikacji i kontroli, szybkiej podpowiedzi co i gdzie się znajduje. W firmach produkcyjnych posłużyć mogą do raportowania postępów prac zleceń. Każdy ruch użytkownika jest automatycznie zapisywany w bazie danych systemu WMS, co można wykorzystać przy raportowaniu wydajności pracy i monitorowaniu wąskich gardeł.

Program magazynowy on-line

Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Program magazynowy WMS

Program magazynowy Android

Terminale przenośne, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub anteną RFiD, to urządzenia wspierające prace mobilnych pracowników w gospodarce magazynowej. Dostępna na rynku są różne opcje i modele w zależności od potrzeb firmy. Terminale zapewniają optymalne metody zbierania, przetwarzania i wymiany informacji koniecznych do realizacji obsługiwanych procesów. Do niedawna wykorzystywane w magazynach wysokiego składowania znajdowały zastosowanie głównie urządzenia mobilne oparte o system operacyjny Microsoft Windows CE lub Windows Mobile. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać, gdy firma ZEBRA (Motorola) wprowadziła do swojej oferty terminale magazynowe z systemem operacyjnym Android.

Kolektor danych z aplikacją Android
SoftwareStudio zostało założone w 2008 roku przez grupę doświadczonych programistów i wdrożeniowców systemów informatycznych. Tworząc ją przyjęliśmy ambitny plan dostarczania na rynek nowoczesnych i bezkonkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla firm, stosując technologie, jakich inni jeszcze nie wykorzystywali w aplikacjach bazodanowych.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Jeżynowa 2a, 62-070 Zakrzewo k. Poznania

mail: poznan@softwarestudio.com.pl

telefon: +48 533 322 626

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.