Lífverur Úlfur úlfur tarantúlur

Það er í kringum 200.000 úlfar í kringum heiminum. Úlfar ferðast í hópum og það er alltaf einn sem kallast Pack Leader sem stjórnar hópinum og þeir eru í kringum 3-15 saman í hóp

Það er í kringum 24 tegundir af úlfum til í nátturunni

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.