MI in eigen stagelessen Meervoudige intelligentie

Het menselijk lichaam - Da Vinci

De leerlingen gaan aan de slag met hun eigen lichaam. Ik vraag hen wat het zou geven moesten we zodanig warm hebben dat we onze huid ook willen openritsen. Ik kreeg toen reacties zoals "iew, mevrouw, dan zie je bloed", "oh mevrouw, dan zie je ons skelet"...

Aan de hand hiervan wordt de opdracht ingeleid. De leerlingen gaan hun eigen hand uitwerken in skeletvorm. Voordat ze beginnen tekenen, gaan ze op zoek naar de structuur van de botjes in hun hand.

Hierbij is er sprake van de natuurlijke intelligentie. De leerlingen tonen interesse in het menselijk lichaam, hoe het opgebouwd is, hoe het werkt. Ze zien foto's van een echt hand onder de scanner.

De leerlingen krijgen hierbij foto's te zien van de anatomische schetsen van Leonardo da Vinci. Andere leerlingen snappen aan de hand van de schetsen niet goed hoe de hand opgebouwd wordt. Deze leerlingen krijgen de opdracht om aan de hand van hun eigen hand (voelen, bewegen...) op zoek te gaan naar de plaats waar de vingerkootjes in elkaar overgaan. Hierbij wordt de lichamelijke intelligentie toegepast.

De leerlingen die hierna nog niet snappen hoe een hand in elkaar zit, krijgen de opdracht om de verschillende onderdelen van een skelethand te ordenen. Dit kan naar grootte, vorm, plaats... Hierbij wordt de logische intelligentie toegepast. De leerlingen ordenen, classificeren de zaken die ze zullen gebruiken tijdens de opdracht. Op die manier zullen zij beter onthouden wat waar hoort en hoe iets eruit ziet.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.