Loading

Одним з найбільш яскравих явищ, пов’язаних своїм виникненням з європейським середньовіччям була геральдика, поява якої сягає епохи хрестових походів. Саме в цей період геральдика формується як цілісна система своєрідних, створених за певними правилами, знаків – гербів. Найістотнішою відмінністю геральдики від інших символічних систем є наявність в ній не лише ідейно-символічної, а й – в першу чергу – правової та суспільно-політичної складової.

Герб міста – це офіційна емблема, яка своїми символічними образами відображає основні, найхарактерніші риси міста, його історичне минуле й сучасне трудове життя.

Назва наукової дисципліни, яка вивчає прапори, — вексилологія (наука про історію, символізм і використання прапорів). Загалом, прапори є одним з найдавніших символів на Землі. Їхнім прототипом були ошатно прикрашені щити або головні убори, які відігравали роль символу влади вождів племен.

Геральдичні знаки та символи не є чимось застиглим у часі – вони також розвиваються, змінюються залежно від обставин, функціонуючи в конкретний час і в конкретних умовах.

У символіці Сумщини відбились особливості історичного розвитку України, масштабні суспільні зміни та доленосні події.

Сумчани по праву можуть пишатися своїми символами, що вирізняються оригінальною композицією та художньою довершеністю.

Підготувала: провідний методист Бойко Ю. О.