Helmikuun lähijaksolla Teemalla yrittäjyyskasvatus

Helmikuun lähijakso alkoi runomaratonilla, kukin kirjoitti paperille neljä sanaa, jotka kuvasivat sen hetkistä fiilistä. Tämän jälkeen muodostettiin kolme kolmen henkilön ryhmää, jotka tekivät kirjoittamistaan sanoista, joita tuli yhteensä 12 per ryhmä runon. Täyte-/sidesanoja sai tarvittaessa käyttää.

Iltaa jatkettiin perehtymällä ensin ammattikorkeakoulua ohjaaviin säädöksiin ja ohjeistuksiin. Liisa, Pirjo ja Larisa olivat koonneet hienon tietopaketin, joka on saatavissa Moodlessa.

Toisen asteen koulutuksen säädöksistä ja ohjeistuksista esityksen pitivät Helena, Eva ja Tony. Vertailu lukion, ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkinto -muotoisen koulutuksen välillä oli myös hienosti koottu, se oli erittäin valaiseva ja informatiivinen. Hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen reformista löytyy http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/11/Amisreformi_lausunnolle.html Lakiesitys on siis tulossa näillä näkymin eduskuntaan tämän kevään aikana. Ryhmän esitykset löytyvät myöskin moodlesta

Suuri kiitos kaikille esittäjille, olitte tehneet erinomaista työtä!

Lauantain aamupäiväksi olimme koko VKL16 porukan voimin, Open Space -työskentelyn merkeissä keskustelemassa yrittäjyyskasvatuksesta. Sekä menetelmä että sisältö synnytti hyvää pörinää ja keskustelua. Open Space työskentelyn tuotosten Padlet -osoite https://padlet.com/ilkka_uronen1/OpenSpace

Ja nälkähän tästä kaikesta tuli!

Yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta jatkoimme keskustelua vielä oman porukan voimin. Aihe tempaisi sen varran mukanaan, että emme ehtineet suunniteltua peliä pelata lainkaan, jospa seuraavalla kerralla!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.