Tapahtumamarkkinointi Simo Hyttinen

Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman elämyksellistä yhdistämistä.

Tapahtumamarkkinointi on uusimpia markkinointiviestinnän muotoja. 1970-luvulla tapahtumamarkkinointia ei tunnettu edes terminä. Organisaatiot järjestivät pieniä tilaisuuksia ja niillä ei varsinaisesti ollut mitään tavoitteita.

Yleisesti ottaen tapahtumamarkkinointi on toimintaa, jossa yhteisö tai yritys elämyksellisiä tapahtumia käyttämällä viestii valittujen kohderyhmien kanssa suunnitellussa ympäristössä ja kohtaa sidosryhmänsä.

Nämä sidosryhmät voivat olla asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita tai mikä vaan organisaation liiketoimintaan vaikuttava ryhmä.

Markkinointiviestintävälineenä tapahtumamarkkinointi on intensiivisempi ja henkilökohtaisempi kuin perinteiset markkinointiviestintävälineet.
Tapahtumien vahvuudet
 • Mieleenpainuva kokemus
 • Henkilökohtaisuus
 • Vuorovaikutteisuus
 • Mahdollisuus vaikuttaa osallistujan tunteisiin
 • Kokeilemisen mahdollisuus
 • Organisaation mahdollisuus asettaa tavoite ja saada heti palautetta
 • Mahdolliset jaettavat materiaalit
 • Erilaisten aistien hyödyntäminen
 • Sosiaalinen media: Tapahtuman leviäminen itse tapahtuman ulkopuolelle
Tapahtumien mahdollisuudet ovat rajattomat. Ne voivat olla konsertteja, ständiedustuksia, lanseerauksia, promootioita, seminaareja, näyttelyitä, juhlia, tai vaikka flash mob -tempauksia. Tapahtumia voi järjestää missä vain, esimerkiksi festivaaleilla, messuilla, kauppakeskuksissa, torimarkkinoilla, urheilun parissa ja jopa kadulla.

Tapahtumamarkkinoinniksi voidaan myös lukea kaikki tapahtumat, joissa yritys markkinoi tai muuten edistää tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.

Tapahtumamarkkinointi voi kuitenkin olla haastavimpia markkinointiviestinnän muotoja, koska siinä organisaatio kohtaa suoraan oman sidosryhmänsä kasvotusten.

Tärkeää on muistaa että kenelle tapahtuma järjestetään ja täten tavoittaa oma kohderyhmänsä. On se sitten suuri yleisö taikka rajattu kutsuvierasjoukko.

Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat oivaltaneet erilaiset tapahtumat hyväksi rahankeräysmuodoksi.
 • Syöpäsäätiön vuotuiset tanssiaiset
 • UNICEF-kävely
 • Elämä lapselle konsertti
 • Nenäpäivä-show
Tapahtumia voi siis olla firman pikkujouluista ja kauppaketjun syntymäpäivistä suoraan isoihin musiikkitapahtumiin tai yrityksen järjestämään isoon asiakasmatkaan.

Tapahtumamarkkinoinnin esimerkkejä

Elämä lapselle konsertti
Taitaja kilpailut
GoExpo
DigiExpo
Naisten kymppi
Pori Jazz
Taiteiden yö

Simo Hyttinen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.